Schrijf u (alvast) in

  • CheckInschrijfduur opbouwen
  • CheckPassend aanbod bekijken
  • Checken meer ...
Inschrijven

Heeft u al een account? Inloggen >>

 
 
Selecteer de gemeente(n) waarin u wilt zoeken
Den Haag X
Delft X
Zoetermeer X
Rijswijk X
Leidschendam-Voorburg X
Pijnacker-Nootdorp X
Wassenaar X
Westland X
Midden-Delfland X
Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Den Haag Delft Zoetermeer Rijswijk Leidschendam-Voorburg Pijnacker-Nootdorp Wassenaar Westland Midden-Delfland
65
25
22
9
9
8
1
9
1
149 woningen

Nieuwbouwproject

Momenteel zijn er geen nieuwbouwprojecten.

Creditcheck, het nagaan van de kredietwaardigheid van woningzoekenden

Betaalbaar wonen
Woningcorporaties zijn er voor de woningzoekenden die zijn aangewezen op de sociale voorraad. De betaalbaarheid van de woningen is van belang om betalingsproblemen te voorkomen. Daarom wijzen de corporaties met behulp van huur-inkomenstabellen “passend“ toe. Daarnaast krijgen de woningzoekenden met behulp van de woonlastentool een persoonlijk advies over de betaalbaarheid van de gehele woonlasten. 

Nieuwe methode
Een nieuwe toevoeging om betaalbaar wonen mogelijk te maken, is het meten van de kredietwaardigheid van woningzoekenden die hebben gereageerd op een woning, de zogenaamde creditcheck. Kandidaten met een te lage kredietwaardigheid krijgen een opmerking bij hun inschrijving. Dat betekent dat de woningzoekende niet kredietwaardig is om een woning te huren omdat er sprake is van schulden, faillissement of andere niet op tijd voldane verplichtingen. Met deze kandidaat gaat de corporatie dan nadrukkelijk het gesprek aan om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het is overigens NIET de bedoeling om de kandidaat te weigeren, maar om samen met de kandidaat af te wegen of een verhuizing verstandig en financieel wenselijk is. Dus het doel van de creditcheck is:

-Persoonlijk advies geven aan de woningzoekenden: verhuizen is namelijk altijd duur; 

-Geen afwijzing van woningzoekenden, maar samen nadenken over mogelijkheden;

-Afspraken vastleggen bij de verhuur en de nieuwe huurder op een passende manier begeleiden;

Hoe werkt het?
In de advertentie en ook in de aanbiedingsbrief wordt aangekondigd dat een creditcheck onderdeel uitmaakt van de toewijzingsprocedure. Vervolgens vindt de bezichtiging plaats. Wanneer de woning wordt geaccepteerd, volgt het intakegesprek door de woonconsulent. De woonconsulent beoordeelt de creditcheck. Als deze ongunstig uitvalt, beoordeelt een incassomedewerker mee en adviseert of en onder welke condities de woning kan worden toegewezen. Voorwaarde hierbij kan zijn: aanmelding budgetbeheerder of bewindvoerder (om te voorkomen dat er huurachterstanden zouden ontstaan en om natuurlijk de maandelijkse huurbetalingen te borgen).

Niet mee eens?
Het kan zijn dat er volgens de woningzoekende een fout gemaakt is. Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wordt gekeken naar de postcode, huisnummer, achternaam, leeftijd en het geslacht. 

Vanuit privacy afwegingen wordt BSN niet gebruikt. Woningzoekenden die het niet eens zijn met de score kunnen dit aankaarten bij de woningaanbieding en worden dan doorverwezen naar de juiste instantie. Corporaties kunnen zelf niets wijzigen aan de uitkomst. Overigens worden wekelijks de gegevens geactualiseerd. 

 

Fraude, niet doen!

Wij hebben moeten constateren dat sommige woningzoekenden gebruik maken van valse inkomensverklaringen en loonstroken. Meerdere woningzoekenden zijn inmiddels op grond hiervan uitgeschreven. Ook wordt er aangifte gedaan bij de politie. 

Inkomensverklaringen en de toetsing daarop vormen een cruciaal onderdeel van het verhuurproces en de daarbij door corporaties in acht te nemen wettelijke regels. Het werken met valse inkomensverklaringen is in dat licht een zeer ernstig vergrijp. Er zijn dan ook ingrijpende consequenties aan verbonden als dit wordt geconstateerd. Gebeurt dit voordat de huurovereenkomst tot stand is gekomen dan wordt de desbetreffende woningzoekende uitgeschreven en vervalt de inschrijfduur. Dat betekent dat de desbetreffende woningzoekende eerste jaren niet meer op een sociale huurwoning hoeft te rekenen.

Wordt na het tekenen van de huurovereenkomst alsnog geconstateerd dat een valse inkomensverklaring is gebruikt, dan zijn de gevolgen nog ingrijpender. Er zal een proces worden opgestart om de ontbinding van de huurovereenkomst te eisen en als de woning al wordt bewoond ook een ontruiming.

Nieuwe Woningwet: wie mag waar wonen?

Woningcorporaties moeten zorgen dat de goedkoopste woningen terecht komen bij de woningzoekenden met de laagste inkomens. Dit wordt het passend toewijzen genoemd. Tot welke huur kunt u gaan wonen? Lees hier verder.

 

 

 

 

Vul het Contactformulier volledig en juist in!

Als u het Contactformulier niet juist en volledig invult kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. Het is dus van belang dat u o.a. uw juiste geboortedatum en inschrijfnummer invult.

Bent u op zoek naar een huurwoning ergens in Nederland? Dan kunt u terecht bij Huurwoningnet. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Bent u op zoek naar een studentenwoning? Dan kunt u terecht bij Studentenwoningweb. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Bent u op zoek naar een seniorenwoning bij u in de buurt? Dan kunt u terecht bij Woonz.nl. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Bent u op zoek naar een woning in de regio Rotterdam? Dan kunt u terecht bij Woonnet Rijnmond. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Vraag tijdig de inkomensverklaring (voorheen IB-60 formulier) aan bij de Belastingdienst