Schrijf u (alvast) in

  • CheckInschrijfduur opbouwen
  • CheckPassend aanbod bekijken
  • Checken meer ...
Inschrijven

Heeft u al een account? Inloggen >>

 
 
 
Selecteer de gemeente(n) waarin u wilt zoeken
Den Haag X
Delft X
Zoetermeer X
Leidschendam-Voorburg X
Wassenaar X
Midden-Delfland X
Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Den Haag Delft Zoetermeer Leidschendam-Voorburg Wassenaar Midden-Delfland
7
6
2
2
1
2
20 woningen

Nieuwbouwproject

De Hofmeesters in Rijswijk

Nieuwe regelgeving: wie mag waar wonen?

In maart van dit jaar is door de Tweede Kamer de Woningwet aangenomen.  Die heeft een grote invloed op het werk van corporaties. Maar ook u als woningzoekende krijgt er direct mee te maken.  Corporaties moeten vanaf 1 januari 2016 verplicht minimaal 95% van de woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag, huisvesten in een woning onder de € 576 (voor 1 en 2 personen) of € 618 (voor drie of meer personen).  Dat heet de passendheidstoets. De Tweede Kamer heeft dit besloten om de woonlasten voor u betaalbaar te houden en te bezuinigen op de Huurtoeslag.

 

Wat betekent het voor u?

Deze nieuwe regel heeft vooral gevolgen als u:

-        alleenstaand bent en een inkomen heeft tot €21.950, dan mag u alleen nog maar reageren op woningen met een huur tot €576 en niet op duurdere woningen

-        een tweepersoonshuishouden bent en een inkomen heeft tot €29.800, dan mag u alleen nog maar reageren op woningen met een huur tot €576 en niet op duurdere woningen

-        een drie of meer persoonshuishouden bent en een inkomen heeft tot €29.800, dan mag u alleen nog maar reageren op woningen met een huur tot €618 en niet op duurdere woningen

Jongeren tot 23 jaar die in aanmerking willen komen voor huurtoeslag, mogen een woning huren tot €403. Heeft u een hoger inkomen tot €38.950 dan kunt u alleen in uitzonderingsgevallen nog reageren op kleine woningen met een huur onder €576 of grote woningen onder €618.

Gezien het feit dat woningen die u nu op Woonnet-Haaglanden vindt, deels in 2016 verhuurd worden, zult u in de meeste advertenties vanaf 1 oktober al de strengere inkomenseisen tegenkomen.

 

Minder woningaanbod?

De corporaties zetten zich in om zoveel mogelijk woningen onder €576 en €618 aan te bieden maar ook voldoende woningen te hebben voor mensen met een hoger inkomen. Zowel mensen met een laag als hoger inkomen kunnen door de strengere regels op minder woningen reageren en wellicht langere wachttijden krijgen. De corporaties en gemeenten  volgen deze wachttijden nauwkeurig en zullen de minister indien nodig informeren als de wachttijden door deze regel te veel oplopen.

 

Tot welke huur kunt u gaan wonen?

In de onderstaande tabel kunt u zien tot welke huurgrens u in de meeste gevallen kunt reageren op een woning, corporaties kunnen hier van afwijken:

 

 

Inkomen

huishouden

Inkomen tot €21.950

Inkomen tussen

€21.950 en  €29.800

Inkomen tussen

€29.800** en €34.911

Inkomen tussen

€34.911 en €38.950

Inkomen tussen

€38.950 en €44.800

Alleenstaande*

Huur tot €576

Huur tot € 618

Huur vanaf €576 tot €710

Huur vanaf €710

Huur vanaf €710

Tweepersoonshuishouden*

Huur tot €576

Huur tot €576

Huur vanaf €576 tot €710

Huur vanaf

€618 tot €710

Huur vanaf €710

Drie of meer persoonshuishouden

Huur tot €618

Huur tot €618

Huur vanaf

€618 tot €710

Huur vanaf

€618 tot €710

Huur vanaf

€618 tot €710

* Let op voor jongeren tot 23 jaar die in aanmerking willen komen voor huurtoeslag, mogen een woning huren tot €403

** Let op voor 65-plussers geldt een minimum inkomensgrens van 29.825

Blog 7 Prettig wonen in de wijk

Prettig wonen in de wijk

Wat bepaalt dat u prettig woont?
Is dat de perfecte woning zelf? Prachtig uitzicht? Het Yes-gevoel? Of de wijk?

Bij het zoeken naar de perfecte woning gaat het niet alleen om de ruimte van de woning of het prachtige uitzicht. De perfecte woning moet ook in een wijk staan waar u zich thuis voelt. Daarmee doel ik op zaken als: zijn er voldoende speelgelegenheden? Vindt u dat er voldoende groen is in de wijk? Staat de woning dicht bij een winkelcentrum? Is er wel of geen halte voor openbaar vervoer in de omgeving of voldoende parkeergelegenheid. Gaat uw voorkeur uit naar een rustige of toch een meer levendige buurt?

Loop eens door de wijk

Een geschikte woning kunt u niet alleen op basis van een foto of beschrijving beoordelen. U kunt dit pas echt goed beoordelen als u de woning zelf hebt gezien. Gaat het u ook om de wijk? Dan kunt u altijd vóórdat u op een woning reageert, nagaan of de woning in een geschikte wijk staat. Dat is het moment om te bedenken of dit voor u een geschikte woning is.

Beoordeel een wijk niet op basis van ‘horen zeggen’. Geef de wijk een eerlijke kans en ga zelf op onderzoek uit. Neem uw tijd en loop gewoon eens door de wijk. Voel en ervaar zelf wat de wijk met u doet. Beoordeel dan of u hier wilt wonen.

Leefstijltest

Sinds kort vindt u een extra hulpmiddel op Woonnet Haaglanden. Door een paar eenvoudige vragen te beantwoorden, weet u binnen een paar minuten welke type wijk het beste bij u past. Maak het u zelf makkelijker, log in op Woonnet-Haaglanden en doe de leefstijltest bij “mijn Woonnet”

Bewuster worden

Door u te verdiepen in de wijk kunt u nog gerichter op zoek gaan naar de perfecte woning. Ik weet uit ervaring dat woningen te vaak geweigerd worden op basis van ‘de buurt of omgeving’. Het helpt u om nog bewuster de juiste woning te kiezen, waardoor u later geen spijt heeft van uw reactie.

Prettig wonen in de wijk? Ik nodig u uit om eerst door de wijk te lopen en eenvoudig de leefstijltest te doen!

Aziez Abdoellakhan werkt sinds 2000 bij Vidomes als verhuurconsulent. 
Zijn dagelijks werk bestaat uit het verhuren van woningen en het informeren en adviseren van woningzoekenden.

 

Wijzigingen per 1 oktober 2015

De woningcorporaties en gemeenten in de regio Haaglanden hebben een aantal nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken gelden vanaf 1 oktober.

Doorstromers door echtscheiding

Wanneer u bij Woonnet Haaglanden als ‘doorstromer door echtscheiding’ staat ingeschreven, dan moet u weten dat er per 1 oktober 2015 iets verandert dat belangrijk voor u kan zijn. De nieuwe regel wordt dat doorstromers door echtscheiding die niet met minderjarige kinderen staan ingeschreven, als starter worden ingeschreven. En dus niet meer als doorstromer. 

Hoort u bij deze groep,dan betekent dit dat per 1 oktober 2015 uw woonduur niet meer meetelt bij uw inschrijfduur. En dat u dus minder inschrijfduur kunt hebben. 

Waarom deze verandering? We hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er voor alleenstaande mensen die moeten verhuizen omdat zij hun relatie beëindigen, genoeg mogelijkheden zijn om een woning te vinden of een andere (tijdelijke) woonoplossing te vinden. Haaglanden is ook de enige regio in Nederland waar deze ‘voorrangspositie’ bestaat voor mensen die uit elkaar gaan en geen minderjarige kinderen hebben. Dat willen we nu weer gelijktrekken.

Per 1 oktober 2015 wordt u dus starter. U krijgt dan de inschrijfduur vanaf het moment dat u bent ingeschreven (zonder uw woonduur). Als u reageert op advertenties die tot 1 oktober  verschijnen, dan geldt uw huidige inschrijfduur nog. 

Staat u op dit moment als doorstromer door echtscheiding ingeschreven en staat u wel met minderjarige kinderen ingeschreven, dan verandert er voor u niets en behoudt u uw huidige inschrijfduur.

Eenoudergezinnen

Per 1 oktober 2015 verdwijnt er een regel die bedoeld was om eenoudergezinnen te helpen, maar die in de praktijk  juist in hun nadeel uitpakt. Het gaat om de regel dat er bij het zoeken van een woning 1 extra persoon bij het gezin wordt opgeteld. Dat maakt het mogelijk voor eenoudergezinnen om op grotere woningen te reageren. Maar het grote nadeel blijkt  te zijn dat zij niet mogen reageren op kleinere woningen, omdat hun gezin op papier daar te groot voor is. Dat vinden veel eenoudergezinnen oneerlijk; ze moeten vaak langer wachten dan nodig.

Per 1 oktober 2015 wordt deze regel daarom afgeschaft. Eenoudergezinnen staan vanaf dat moment gewoon weer ingeschreven met het werkelijke aantal personen. Tot 1 oktober 2015 geldt de oude regel nog. 

Regionale klachtencommissie

Vanaf 1 oktober 2015 kunt u uw klachten over de woningverdeling neerleggen bij een regionale klachtencommissie. Die commissie werkt volkomen onafhankelijk, zonder enige band met de woningcorporaties of Woonnet Haaglanden. Wij houden u via Woonnet Haaglanden op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lokaal Maatwerk

Per 1 oktober 2015 veranderen in sommige gemeenten de voorrangsregels bij de toewijzing van woningen. U krijgt hier van uw gemeente informatie over. Zodra de nieuwe regels helemaal duidelijk zijn, melden we die ook op Woonnet Haaglanden.

Verhoging inschrijfgeld

Voor het eerst in 10 jaar is Woonnet Haaglanden genoodzaakt de kosten van de inschrijving en de verlenging te verhogen van 10 euro naar 12,50 euro per jaar. Deze tariefsverhoging gaat 1 oktober 2015 in. Schrijft u voor die datum in of moet uw inschrijving voor die tijd verlengd worden, dan betaalt u nog 10 euro. 

Hoe zie ik snel of ik kans maak op een woning?

  1. Iedere dag 4 uur voor het sluiten van de advertentie is het mogelijk om gebruik te maken van 'kansrijk zoeken'. De woningen waarbij u bij de eerste 10 of 20 terecht zou komen worden hierbij getoond.
  2. In iedere advertentie staat de gemiddelde inschrijfduur die woningzoekenden hadden die de woning in het verleden toegewezen hebben gekregen (exclusief urgenten en lokale voorrang). 
  3. Als u inlogt dan wordt per advertentie uw persoonlijke slaagkans getoond waarbij uw inschrijfduur wordt vergeleken met de gemiddelde inschrijfduur die woningzoekenden hadden toen zij de woning kregen.

Actueel / Blog

Bent u op zoek naar een huurwoning ergens in Nederland? Dan kunt u terecht bij Huurwoningnet. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Bent u op zoek naar een studentenwoning? Dan kunt u terecht bij Studentenwoningweb. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Bent u op zoek naar een seniorenwoning bij u in de buurt? Dan kunt u terecht bij Woonz.nl. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Bent u op zoek naar een woning in de regio Rotterdam? Dan kunt u terecht bij Woonnet Rijnmond. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Vraag tijdig de inkomensverklaring (voorheen IB-60 formulier) aan bij de Belastingdienst