Schrijf u (alvast) in

  • CheckInschrijfduur opbouwen
  • CheckPassend aanbod bekijken
  • Checken meer ...
Inschrijven

Heeft u al een account? Inloggen >>

 
 
Selecteer de gemeente(n) waarin u wilt zoeken
Den Haag X
Delft X
Zoetermeer X
Pijnacker-Nootdorp X
Wassenaar X
Westland X
Midden-Delfland X
Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Zoek per kaart Den Haag Delft Zoetermeer Pijnacker-Nootdorp Wassenaar Westland Midden-Delfland
10
17
8
2
1
7
4
49 woningen

Nieuwbouwproject

De Hofmeesters in Rijswijk

Waarschuwing

Op dit moment circuleren er e-mails waarin wordt gevraagd om de betaling van de jaarlijkse verlenging te verrichten. U wordt gevraagd om op een link "Klik hier" in de mail te klikken waarmee u vervolgens wordt geleid naar een betaal website. DOE DIT NOOIT!
Als u zo'n mail krijgt dien dan een klacht in bij bijvoorbeeld www.spamklacht.nl.

De betaling voor de jaarlijkse verlenging kunt u uitsluitend verrichten door in te loggen op de website van
www.woonnet-haaglanden.nl waarna u kiest voor iDeal betaling of eenmalige machtiging.

Voorkom schade en verwijder deze zogeheten phishing mails direct, ook uit de prullenbak van uw computer. Klik geen betaal links aan en open geen bijlagen.

Wijziging in lokale voorrangsregels

Per 1 oktober worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regels rondom het toewijzen van de woningen. Een van de wijzigingen zijn de voorrangsregels die gemeenten instellen om bepaalde knelpunten binnen de gemeente op te lossen. Dit heet lokale voorrang (ook wel lokaal maatwerk).

Lokale voorrang is bedoeld om in een gemeente specifieke problemen op te lossen, bijvoorbeeld een tekort aan vrijkomende eengezinswoningen of woningen voor jongeren. Daarom mag in elke gemeente bij maximaal 25% van de vrijkomende woningen voorrang worden gegeven aan eigen inwoners. Hoe dit wordt ingevuld verschilt per gemeente.

Vanaf 1 oktober worden deze regels aangepast. Kijk dus goed of u nu nog in aanmerking komt voor deze voorrangsregels. U vindt de huidige regels  van de lokale voorrang onder de letter L, bij de uitleg van de begrippen op Woonnet-Haaglanden.

Let op: de regels in het Westland, Midden-Delfland en Wassenaar gelden niet bij iedere advertentie. 

Wijzigingen per 1 oktober 2015

De woningcorporaties en gemeenten in de regio Haaglanden hebben een aantal nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken gelden vanaf 1 oktober.

Doorstromers door echtscheiding

Wanneer u bij Woonnet Haaglanden als ‘doorstromer door echtscheiding’ staat ingeschreven, dan moet u weten dat er per 1 oktober 2015 iets verandert dat belangrijk voor u kan zijn. De nieuwe regel wordt dat doorstromers door echtscheiding die niet met minderjarige kinderen staan ingeschreven, als starter worden ingeschreven. En dus niet meer als doorstromer. 

Hoort u bij deze groep,dan betekent dit dat per 1 oktober 2015 uw woonduur niet meer meetelt bij uw inschrijfduur. En dat u dus minder inschrijfduur kunt hebben. 

Waarom deze verandering? We hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er voor alleenstaande mensen die moeten verhuizen omdat zij hun relatie beëindigen, genoeg mogelijkheden zijn om een woning te vinden of een andere (tijdelijke) woonoplossing te vinden. Haaglanden is ook de enige regio in Nederland waar deze ‘voorrangspositie’ bestaat voor mensen die uit elkaar gaan en geen minderjarige kinderen hebben. Dat willen we nu weer gelijktrekken.

Per 1 oktober 2015 wordt u dus starter. U krijgt dan de inschrijfduur vanaf het moment dat u bent ingeschreven (zonder uw woonduur). Als u reageert op advertenties die tot 1 oktober  verschijnen, dan geldt uw huidige inschrijfduur nog. 

Staat u op dit moment als doorstromer door echtscheiding ingeschreven en staat u wel met minderjarige kinderen ingeschreven, dan verandert er voor u niets en behoudt u uw huidige inschrijfduur.

Eenoudergezinnen

Per 1 oktober 2015 verdwijnt er een regel die bedoeld was om eenoudergezinnen te helpen, maar die in de praktijk  juist in hun nadeel uitpakt. Het gaat om de regel dat er bij het zoeken van een woning 1 extra persoon bij het gezin wordt opgeteld. Dat maakt het mogelijk voor eenoudergezinnen om op grotere woningen te reageren. Maar het grote nadeel blijkt  te zijn dat zij niet mogen reageren op kleinere woningen, omdat hun gezin op papier daar te groot voor is. Dat vinden veel eenoudergezinnen oneerlijk; ze moeten vaak langer wachten dan nodig.

Per 1 oktober 2015 wordt deze regel daarom afgeschaft. Eenoudergezinnen staan vanaf dat moment gewoon weer ingeschreven met het werkelijke aantal personen. Tot 1 oktober 2015 geldt de oude regel nog. 

Regionale klachtencommissie

Vanaf 1 oktober 2015 kunt u uw klachten over de woningverdeling neerleggen bij een regionale klachtencommissie. Die commissie werkt volkomen onafhankelijk, zonder enige band met de woningcorporaties of Woonnet Haaglanden. Wij houden u via Woonnet Haaglanden op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lokaal Maatwerk

Per 1 oktober 2015 veranderen in sommige gemeenten de voorrangsregels bij de toewijzing van woningen. U krijgt hier van uw gemeente informatie over. Zodra de nieuwe regels helemaal duidelijk zijn, melden we die ook op Woonnet Haaglanden.

Verhoging inschrijfgeld

Voor het eerst in 10 jaar is Woonnet Haaglanden genoodzaakt de kosten van de inschrijving en de verlenging te verhogen van 10 euro naar 12,50 euro per jaar. Deze tariefsverhoging gaat 1 oktober 2015 in. Schrijft u voor die datum in of moet uw inschrijving voor die tijd verlengd worden, dan betaalt u nog 10 euro. 

Hoe zie ik snel of ik kans maak op een woning?

  1. Iedere dag 4 uur voor het sluiten van de advertentie is het mogelijk om gebruik te maken van 'kansrijk zoeken'. De woningen waarbij u bij de eerste 10 of 20 terecht zou komen worden hierbij getoond.
  2. In iedere advertentie staat de gemiddelde inschrijfduur die woningzoekenden hadden die de woning in het verleden toegewezen hebben gekregen (exclusief urgenten en lokale voorrang). 
  3. Als u inlogt dan wordt per advertentie uw persoonlijke slaagkans getoond waarbij uw inschrijfduur wordt vergeleken met de gemiddelde inschrijfduur die woningzoekenden hadden toen zij de woning kregen.

Bent u op zoek naar een huurwoning ergens in Nederland? Dan kunt u terecht bij Huurwoningnet. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Bent u op zoek naar een studentenwoning? Dan kunt u terecht bij Studentenwoningweb. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Bent u op zoek naar een seniorenwoning bij u in de buurt? Dan kunt u terecht bij Woonz.nl. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Bent u op zoek naar een woning in de regio Rotterdam? Dan kunt u terecht bij Woonnet Rijnmond. Klik hier voor de beschikbare woningen.

Vraag tijdig de inkomensverklaring (voorheen IB-60 formulier) aan bij de Belastingdienst