Uploaden inkomensformulier

Inkomensformulier is verplicht bij het reageren op woningaanbod Woonnet-Haaglanden

Om voor een woning in aanmerking te komen, gelden voorwaarden. Dat zijn bijvoorbeeld voorwaarden over uw inkomen. Voordat we een woning definitief aan u aanbieden, controleren we of u aan de voorwaarden voldoet. Daarvoor hebben we de juiste informatie nodig.

Waarom?

Het inkomen van de woningzoekende moet passen bij de huur van de woning. Corporaties zijn door de overheid verplicht om dit zo goed mogelijk te doen.

Van wie?

U moet van uzelf, de eventuele 2e aanvrager en alle overige meeverhuizenden het Inkomensformulier uploaden.

Geen BSN
Let op: de inkomensverklaring bevat ook uw BSN. Wij bevelen het aan, om deze niet leesbaar te maken , voordat u de verklaring upload.

Wanneer?
Om weigeringen te voorkomen, is het juiste inkomen nodig. Daarom vragen we om uw inkomensformulier (van de Belastingdienst) toe te voegen op Woonnet Haaglanden. Zonder inkomensformulier kunt u niet reageren op het woningaanbod. 

Let op: alle andere formulieren hoeft u pas te uploaden als men u daarom vraagt!

Hoe?

U kunt een inkomensverklaring gratis opvragen bij de Belastingdienst. Dit kan online via Mijn Belastingdienst. Let op, hier heeft u wel uw DigiD bij nodig.

Klik hier voor meer informatie over het opvragen van uw inkomensverklaring bij de Belastingdienst.

De corporatie heeft een inkomensverklaring nodig van alle personen (behalve eventuele kinderen) die op de inschrijving staan. U kunt onderstaande stappen volgen:

  1. Log in op Woonnet Haaglanden en ga naar “Mijn documenten”
  2. Klik op 'Verplichte inkomensformulier(en) en klik op “document toevoegen”.
  3. Kies de persoon van wie het inkomensformulier is 
  4. Met de knop “bestand kiezen” kunt u het formulier toevoegen
  5. Kies het jaar van het inkomen op het formulier (dit is meestal van het afgelopen jaar)
  6. Vul het bedrag in dat op het formulier staat. 
  7. Kies het juiste type inkomensformulier (inkomensverklaring Belastingdienst)

Heeft u een inkomen dat afwijkt van het inkomen van de inkomensverklaring? Dan mag u ook een actueel inkomen opgeven. U kunt hier uw meest recente loonstroken van de afgelopen drie maanden of andere documenten waaruit actueel inkomen blijkt, uploaden. U moet wel alsnog uw inkomensverklaring uploaden.

Als het niet lukt?

U heeft geprobeerd het inkomensformulier te uploaden, maar dit lukt niet. U kunt dan op een aantal manieren hulp vragen.

  1. U kunt het contactformulier invullen op de website van Woonnet Haaglanden met de vraag of de medewerkers van Woonnet uw formulier kunnen uploaden, u moet dan wel het formulier bijvoegen;
  2. U kunt bij uw corporatie hulp vragen door een afspraak te maken.