Ik heb een klacht

Heeft u een klacht over uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden of over hoe Woonnet Haaglanden de regels van de woonruimteverdeling toepast? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen. U vult eerst het klachtenformulier in op de website van Woonnet Haaglanden. Woonnet Haaglanden probeert binnen zes weken een oplossing te vinden of goede afspraken met u te maken.

Komt u er met ons niet uit?

Als u uw klacht via Woonnet Haaglanden heeft ingediend en u bent het niet eens met de oplossing of de afspraken, dan kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie (RKWH). Op de website van de Regionale Klachtencommissie staat meer informatie over hun werkwijze. Ook vindt u daar het formulier wat u dient in te vullen.

Heeft u een klacht over hoe er wordt omgegaan met de privacy?

Let op: de privacy officer beantwoordt geen inhoudelijke vragen. Hiervoor kunt u het contactformulier op de website van Woonnet Haaglanden invullen.

  1. U vult het contactformulier in op de website van Woonnet Haaglanden.
  2. U wacht tot 10 werkdagen op een reactie met daarin een oplossing of afspraken. Bent u het hier niet mee eens?
  3. U stuurt een e-mail naar de [email protected]

Hoe werkt het?

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen. 

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen krijgt u een bevestiging per e-mail. 

Klachtenformulier

Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden

Bent u het niet eens met de oplossing of de afspraken? Dan kunt u dit melden bij de Regionale Klachtencommissie.

Klachtencommissie