Nieuwe regels

Nieuwe regels Woonruimteverdeling per 1 juli

Per 1 juli 2019 veranderen er een aantal belangrijke regels. Deze veranderingen hebben mogelijk gevolgen voor uw status en uw inschrijfduur. Hieronder leest u welke regels veranderen en hoe de veranderingen van invloed kunnen zijn voor u.

Houd er rekening mee dat de veranderingen niet direct zichtbaar zijn. De aanpassingen worden pas begin volgend jaar zichtbaar op de website. De nieuwe regels gelden wel per maandag 1 juli 2019. De overgangsregeling geldt van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021.

Doorstromer

Per 1 juli wijzigt de regel van doorstromer:
"Woningzoekenden die in de regio Haaglanden een zelfstandige huurwoning bewonen en leeg achterlaten bij verhuizing zijn doorstromer. Alle woningzoekenden die in een koopwoning of buiten de regio Haaglanden wonen zijn geen doorstromer, maar starter."

Deze regel geldt voor iedereen die zich inschrijft vanaf 01-07-2019. Staat u voor 01-07-2019 ingeschreven als doorstromer én woont u nu in een koopwoning of huurt u nu een woning buiten de regio? Dan mag u nog 2 jaar uw status en inschrijfduur behouden. Na 2 jaar wordt uw status gewijzigd naar starter.

Doorstromer door echtscheiding

De status doorstromer door echtscheiding komt te vervallen. Dat betekent dat er vanaf 1 juli twee statussen zijn: starter en doorstromer.
Alle woningzoekenden die zich vanaf 01-07-2019 inschrijven vanwege het verbreken van een relatie zijn starter.
Staat u al ingeschreven als doorstromer door echtscheiding? Dan mag u nog 2 jaar uw status en inschrijfduur behouden. Na 2 jaar wordt uw status gewijzigd naar starter.

Huurders van studiowoningen

Als u na 1 juli 2019 een 1-kamerwoning (studio) gaat huren, dan behoudt u uw opgebouwde inschrijfduur. 

Regionaal/lokaal maatwerk

Naast het lokale maatwerk komt er regionaal maatwerk. Regionaal maatwerk zijn voorrangsregels die regionaal gelden. Deze regels worden op een later moment bekend gemaakt.
De volledige regels van lokaal maatwerk kunt u vinden in de huisvestingsverordeningen per gemeente. 

Gelijke volgordebepaling urgenten

Vanaf 1 juli 2019 worden alle soorten urgenten gelijk getrokken in de volgordebepaling. Er wordt niet meer gekeken naar uw soort voorrangsverklaring, maar alleen naar de einddatum van uw voorrangsverklaring. Hoe eerder uw voorrangsverklaring afloopt, hoe hoger uw positie op de kandidatenlijst.