Privacy Statement

Uw persoonlijke gegevens
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Woonnet-Haaglanden stelt geen persoonlijke gegevens beschikbaar aan derden.
 

Woonnet-Haaglanden houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens: 

Dat betekent dat data (persoonsgegevens) alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn aangeleverd en niet voor enig ander doel. Daarnaast werkt Woonnet-Haaglanden permanent aan de doorontwikkeling van een nog veiligere omgeving voor de opslag van data en huurdergegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u een contact- of inschrijfformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Heeft u vragen over hoe Woonnet-Haaglanden omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u uw vragen mailen via het contactformulier op de website. 

Credit-Check

Woonnet-Haaglanden maakt u er op attent dat bij het toewijzen van een woning een creditcheck wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de kredietwaardigheid van de kandidaat op basis  van (negatieve) betalingervaringen in de afgelopen jaren. 

Het bedrijf EDR controleert de kredietwaardigheid van de woningzoekende aan de hand van de financiële gegevens en door vergelijking van deze gegevens met informatie in diverse databanken. Het resultaat van de creditcheck wordt alleen voor de betreffende corporatie raadpleegbaar gemaakt. Bij een negatieve kredietwaardigheid wordt er een gesprek met de kandidaat aangegaan om te bezien of de aangeboden woning kan worden betaald en/of dat er extra hulp nodig is bij de incasso van de huur. 

Cookies

Woonnet-Haaglanden maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe de website gebruikt wordt. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen en kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Wij plaatsen cookies voor Google Analytics zodat we de statistieken van de website kunnen bekijken. Wilt u meer weten over Google? Dan kunt u het  privacy beleid van Google raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.  Het privacy beleid van Woonnet-Haaglanden is hierop niet van toepassing, aangezien wij geen toegang hebben tot of controle hebben over de cookies die door Google worden gebruikt.

Afmelden cookies?
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dan dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door Woonnet-Haaglanden met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Woonnet-Haaglanden verstrekt door middel van deze website informatie over diensten die door Woonnet-Haaglanden worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Woonnet-Haaglanden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.