Fraudeverklaring

Wij hebben moeten constateren dat sommige woningzoekenden gebruik maken van valse inkomensverklaringen en loonstroken. Meerdere woningzoekenden zijn inmiddels op grond hiervan uitgeschreven. Ook wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Inkomensverklaringen en de toetsing daarop vormen een cruciaal onderdeel van het verhuurproces en de daarbij door corporaties in acht te nemen wettelijke regels. Het werken met valse inkomensverklaringen is in dat licht een zeer ernstig vergrijp. Er zijn dan ook ingrijpende consequenties aan verbonden als dit wordt geconstateerd. Gebeurt dit voordat de huurovereenkomst tot stand is gekomen dan wordt de desbetreffende woningzoekende uitgeschreven en vervalt de inschrijfduur. Dat betekent dat de desbetreffende woningzoekende de eerste jaren niet meer op een sociale huurwoning hoeft te rekenen.

Wordt na het tekenen van de huurovereenkomst alsnog geconstateerd dat een valse inkomensverklaring is gebruikt, dan zijn de gevolgen nog ingrijpender. Er zal een proces worden opgestart om de ontbinding van de huurovereenkomst te eisen en als de woning al wordt bewoond ook een ontruiming.