Privacy Protocol

Europese Privacywetgeving AVG

Als u zich inschrijft bij Woonnet Haaglanden en/of een contactformulier invult, zijn uw persoonsgegevens bij ons bekend. Wij zijn verplicht om u te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Wat gebeurt er met deze gegevens en wat doen wij eraan om deze te beschermen? Op al deze vragen krijgt u antwoord in deze privacyverklaring.

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Als u zich heeft ingeschreven bij Woonnet Haaglanden dan zijn er een aantal persoonsgegevens van u bij ons bekend. Het gaat hierbij om uw naam, geboortedatum, geslacht, inkomen, adresgegevens, telefoonnummer en het e-mailadres. Als u eventueel documenten heeft geüpload dan staan die ook in ons systeem.  

Verder houden we het zoekgedrag van de woningzoekenden bij. Hierbij gaat het om het reageren, weigeringen en het accepteren van woningen.

EDR voert een check op uw kredietwaardigheid en de daadwerkelijke controle vindt plaats bij een eventuele woningaanbieding, hierbij wordt bekeken of er schulden zijn die van invloed kunnen zijn op de betaalbaarheid van de huurlasten.  De gegevens uit deze creditcheck worden met de woningzoekende besproken. Daarbij worden de mogelijkheden voor een betaalbare verhuizing besproken.

Wat gebeurt er terwijl u op de website bent?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en het gebruiksgemak te verhogen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, namelijk:

  • - Om uw positie op de kandidatenlijst te bepalen als u op een woning reageert;
  • - Om u te herinneren aan voor u interessant woningaanbod;
  • - Om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen;
  • - Om u te informeren over veranderingen in het woonruimteverdelingssysteem;
  • - Voor onderzoek en als wij enquêtes versturen;
  • - Om de website zo goed mogelijk te laten werken

Wat gebeurt er niet met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan anderen. Ook worden uw gegevens niet gebruikt om bezoekersprofielen samen te stellen. En ook niet voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat betekent: computersystemen of -programma’s zonder tussenkomst van een mens).

 

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Woonnet Haaglanden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Om welke persoonsgegevens dit gaat, kunt u teruglezen bij de vraag ‘Over welke persoonsgegevens gaat het?’.

Worden uw persoonsgegevens met andere partijen gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de aangesloten woningcorporaties. Zij gebruiken uw persoonsgegevens om het verhuur- en aanbiedproces te doorlopen. 

Woonnet Haaglanden behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan informatiebureau Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens alleen een advies geven over uw kredietwaardigheid. Voor meer informatie over EDR, de borging van uw privacy door EDR en uw recht op inzage, bezwaar, wijziging, verwijdering en beperking van de verwerking, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement

Als u een klacht indient bij de Regionale Klachtencommissie Woonnet-Haaglanden (RKWH), dan delen wij uw persoonsgegevens ook met hen. Zij hebben deze gegevens nodig om de klacht in behandeling te kunnen nemen en u van de voortgang op de hoogte te houden.

Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie gebracht?

Nee, al uw persoonsgegevens blijven binnen de Europese Unie.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens erg serieus. Daarom worden uw persoonsgegevens op meerdere manieren beveiligd. 

De persoonsgegevens die u met ons deelt worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL). U herkent een SSL-verbinding aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. Daarnaast worden deze gegevens opgeslagen in een systeem die wordt beheerd door een gespecialiseerde ICT leverancier. Zij werken met de juiste ISO certificering en zorgen voor passende technologische beveiliging. Als laatste is het systeem waarin uw persoonsgegevens zijn opgeslagen beveiligd met autorisaties. Hierdoor kunnen alleen aangewezen personeelsleden uw gegevens inzien en wijzigingen als dat nodig is.

Vragen? 

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact op met een medewerker van Woonnet-Haaglanden via het contactformulier.