Nieuws

Laatste nieuws

Twee personen veroordeeld tot celstraf voor fraude op de sociale woningmarkt

23-12-2022

Dinsdag 6 december vond het hoger beroep tegen Ali A. en Mohamed A. plaats in de rechtbank van Den Haag. Op 20 december was de uitspraak. Tegen Ali A. werd een celstraf van 66 maanden, en tegen Mohamed A. een celstraf van 44 maanden geëist.

Beiden werden verdacht van het plegen van fraude op de sociale woningmarkt. Ze runden samen een bemiddelingsbureau om mensen tegen betaling aan een sociale huurwoning te helpen. Dit deden ze onder andere door het vervalsen van documenten. De strafbare feiten waarvoor beiden terechtstonden, vonden plaats tussen oktober 2016 en oktober 2017 en vooral in regio Den Haag. In de oorspronkelijke zaak werd Ali A. veroordeeld tot 42 maanden, en Mohamed A. tot 30 maanden gevangenisstraf.

Ondermijnende impact op de samenleving
Beide veroordeelden verdienden veel geld door woningtoewijzingen van sociale huurwoningen op illegale wijze te beïnvloeden. Dit deden zij door documenten zoals inkomensverklaringen en verhuurdersverklaringen te vervalsen. Daardoor moesten woningzoekenden die recht hadden op een woning langer wachten.

In Nederland bestaat het systeem voor sociale huur om iedereen een kans te geven op een woning. In een tijd van woningschaarste ondermijnden de veroordeelden dit systeem. Mensen die recht hadden op een woning bleven bijna letterlijk in de kou staan, omdat gegevens die tot woningtoewijzingen leiden werden vervalst en anderen daardoor eerder een woning konden krijgen. Maar ook de mensen die door de veroordeelden aan een woning zijn geholpen, werden slachtoffer. Als de fraude werd ontdekt, werden zij op straat gezet zonder een nieuwe woning te krijgen.

Regelmatig werden mensen met een migratieachtergrond slachtoffer van de werkwijze van de veroordeelden. Zij kennen de Nederlandse taal en gangbare werkwijze als het gaat om een woning zoeken nog niet goed, wat hen kwetsbaar maakt voor illegale praktijken. Uit een groot onderzoek naar risico’s bij woningtoewijzing, blijkt dat het illegaal beïnvloeden van wachtlijsten vooral gebeurt door bemiddelingsbureaus. Aangezien sociale woningcorporaties nooit met bemiddelingsbureaus voor sociale huurwoningen werken, is in zee gaan met een bemiddelingsbureau geen goed idee.

De frauduleuze werkwijze van bemiddelingsbureaus voor sociale huurwoningen heeft verder veel invloed op de woningcorporaties. Doordat documenten worden vervalst is de screening van nieuwe huurders een complex administratief proces geworden, waarbij veel documenten moeten worden aangeleverd en gecontroleerd. Voor woningzoekenden is dit niet klantvriendelijk en voor woningcorporaties zorgt dit voor een enorme belasting.  

Fraude bij woning zoeken in regio Den Haag
In de regio Den Haag is de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) actief. Deze vereniging bestaat uit 19 woningcorporaties, die sociale huurwoningen verhuren in de regio Den Haag. SVH richt zich op het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen.

Alle bij SVH aangesloten woningcorporaties hebben fraude-coördinatoren, die trends signaleren en informatie uitwisselen. Ook heeft SVH een onderzoek naar fraude laten uitvoeren. Daaruit bleek dat de meeste woningzoekenden het niet merken als er iets illegaals gebeurt, waardoor zij geen actie ondernemen. Uitzondering daarop waren een aantal woningzoekenden die merkten dat iets niet klopte toen hen werd gevraagd om vervalste documenten aan te leveren of om namens hen in te loggen.

Pilot: tegengaan van fraude
Om woningfraude tegen te gaan vindt een landelijke pilot plaats, waaraan de belastingdienst, het ministerie van Binnenlandse Zaken, digitale overheid, drie woningcorporaties en Aedes deelnemen. Bij de betreffende corporaties hoeven woningzoekenden geen eigen gegevens meer aan te leveren. Als alle noodzakelijke informatie, met toestemming van de woningzoekende, direct door corporaties kan worden opgevraagd, is er voor woningzoekenden geen ruimte meer om de gegevens te vervalsen. Het systeem laat automatisch zien wie recht heeft op een woning.

Op plekken waar de pilot niet plaatsvindt is het ook al gangbaar om documenten met persoonsgegevens digitaal aan te leveren, maar worden fysieke documenten nog wel geaccepteerd. Jozefine Hoft: “Als mensen met papieren versies aankomen, gaan de alarmbellen wel rinkelen en wordt er extra nauwkeurig gecontroleerd. Maar soms zijn de vervalsingen zo goed gemaakt, dat ze niet als vals herkend worden.”

Uitsluitings- en sanctioneringsbeleid excessief huurdersgedrag
SVH ontwikkelt een uitsluitings- en sanctioneringsbeleid om excessief huurdersgedrag, zoals criminele activiteiten in de woonomgeving, tegen te gaan. Je kunt worden uitgesloten van de woonruimteverdeling als je op excessief gedrag wordt betrapt. De basis hiervoor is het protocol ‘ongewenst huurgedrag’. Dit protocol is opgesteld door de landelijke branchevereniging van woningcorporaties Aedes in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens en een aantal woningcorporaties.

Nu is het nog zo dat iemand bij excessief gedrag alleen bij de woningcorporatie wordt uitgeschreven, maar er is geen blokkade om gelijk weer in te schrijven. Binnenkort kan diegene dan voor een bepaalde tijd geen woning in de regio meer krijgen.

Opgelegde straffen
Uiteindelijk heeft Ali A. in hoger beroep een celstraf van 54 maanden, en Mohamed A. een celstraf van 32 maanden opgelegd gekregen. Het verschil in strafmaat zit in de kans op recidive. Beiden hebben de mogelijkheid om in cassatie te gaan, dus de straffen zijn nog niet onherroepelijk.

Uit de stevige straffen blijkt dat de gevolgen voor fraudeurs die de sociale woningmarkt ondermijnen, groot kunnen zijn. Dat is niet alleen goed nieuws voor de woningcorporaties, maar zeker ook voor mensen die een sociale huurwoning zoeken. 

Laatste nieuws

Vraag aan Woonnet Haaglanden

Heeft u een specifieke vraag over de werking van deze website of over de spelregels? En kunt u het antwoord op uw vraag niet op de website vinden? Vul het contactformulier in en we reageren op uw bericht binnen 3 werkdagen.

Naar het contactformulier

WoonnetPlus

Heeft u een verhuiswens en woont u in een grote (of schaarse) woning. Wij gaan graag met u in gesprek en denken met u mee over de verhuismogelijkheden. Allemaal gericht op uw persoonlijke wensen en situatie.

Vraag naar de voorwaarden om aan te melden

RKWH

Heeft u een klacht over de woonruimteverdeling? Dan kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.
 

Meld een klacht