Nieuws

Laatste nieuws

Nieuwe fraude bij toewijzing Haaglanden leidt tot afwijzing

01-02-2019

Bij toewijzing van sociale huurwoningen is door twee corporaties in Haaglanden opnieuw fraude met inkomensverklaringen geconstateerd. Alle inkomensverklaringen zijn afkomstig van een bemiddelingsbureau waarbij mensen tegen hoge kosten vervalste papieren kunnen krijgen. Dit is de derde keer dat de corporaties in de regio Haaglanden in aanraking komen met hetzelfde frauduleuze bemiddelingsbureau.

Bij toewijzing van sociale huurwoningen is door twee corporaties in Haaglanden opnieuw fraude met inkomensverklaringen geconstateerd. Alle inkomensverklaringen zijn afkomstig van een bemiddelingsbureau waarbij mensen tegen hoge kosten vervalste papieren kunnen krijgen. Dit is de derde keer dat de corporaties in de regio Haaglanden in aanraking komen met hetzelfde frauduleuze bemiddelingsbureau. SVH en de gezamenlijke corporaties roepen woningzoekenden op nooit te betalen voor het verkrijgen van papieren. Bij constatering van fraude wordt de woningzoekende uitgeschreven. Heeft een verhuring al plaatsgevonden en wordt naderhand fraude geconstateerd dan wordt de woning alsnog ontruimd.

De woningen waarbij de fraude aan het licht is gekomen zijn eind vorig jaar geadverteerd op Woonnet-Haaglanden. Nadat er een melding was gedaan van mogelijke fraude hebben de corporaties direct maatregelen getroffen om onterechte verhuringen te voorkomen. Zo moeten onder andere kandidaat-huurders ter plekke inloggen op de website van de Belastingdienst, zodat de echtheid van de inkomensverklaring gecontroleerd kan worden. Wanneer de inkomensgegevens of andere papieren vervalst zijn, wordt de woning geweigerd. Daarnaast wordt de woningzoekende uitgeschreven uit het woningzoekendesysteem Woonnet-Haaglanden en verliest hij zijn inschrijfduur. De woningen worden opnieuw geadverteerd. 

Het probleem speelt landelijk. Een voorzichtige inschatting is dat al duizenden woningzoekenden in Nederland gebruik hebben gemaakt van soortgelijke bemiddelingsbureaus om sneller aan een woning te komen. De kosten die deze bureaus rekenen voor het leveren van valse documenten lopen in de duizenden euro’s. Op 9 januari beantwoordde Minister Ollongren kamer vragen over de frauduleuze bemiddelingsbureaus. De Minister laat er geen twijfel over bestaan: “Alle vormen van fraude zijn te betreuren en moeten worden bestreden.” De Haaglandse corporaties zijn dat helemaal met haar eens. Zij vragen daadkrachtig optreden tegen deze partijen. Woningzoekenden moeten kunnen vertrouwen op een eerlijke woningtoewijzing. Daarnaast zorgt fraude voor veel extra controlewerk voor de corporaties.

In de meeste gevallen wordt fraude met papieren tijdig door de corporatie opgemerkt. De corporaties willen woningzoekenden op het hart drukken om niet met dit soort bemiddelingsbureaus in zee te gaan. Bij constatering van fraude verliezen woningzoekenden niet alleen veel geld maar ook hun opgebouwde inschrijfduur waardoor ze nog langer moeten wachten op een woning. Is de woning reeds verhuurd dan wordt er bij geconstateerde fraude ontruimd en verliezen mensen alsnog hun woning. Kortom, woningzoekenden die denken op deze manier snel aan een woning te komen, worden uiteindelijk zelf de dupe.

De corporaties benadrukken dat woningzoekenden alleen via Woonnet-Haaglanden een sociale huurwoning toegewezen kunnen krijgen. Zij roepen dan ook op om geen gebruik te maken van zogenaamde bemiddelingsbureaus die geen invloed hebben op de toewijzing van woningen. Met vragen of voor advies kunnen woningzoekenden terecht bij een van de 15 corporaties in de regio of bij Woonnet-Haaglanden.

 

Laatste nieuws

Vraag aan Woonnet Haaglanden

Heeft u een specifieke vraag over de werking van deze website of over de spelregels? En kunt u het antwoord op uw vraag niet op de website vinden? Vul het contactformulier in en we reageren op uw bericht binnen 3 werkdagen.

Naar het contactformulier

WoonnetPlus

Heeft u een verhuiswens en woont u in een grote (of schaarse) woning. Wij gaan graag met u in gesprek en denken met u mee over de verhuismogelijkheden. Allemaal gericht op uw persoonlijke wensen en situatie.

Vraag naar de voorwaarden om aan te melden

RKWH

Heeft u een klacht over de woonruimteverdeling? Dan kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

Meld een klacht