Nieuws

Laatste nieuws

Bouw je eigen Ikbouwbetaalbaar-appartement in Laak

12-10-2020

De gemeente Den Haag maakt het voor starters mogelijk om samen in een bouwgroep een eigen woning te bouwen. In totaal bouwen 40 huishoudens gezamenlijk een appartementencomplex op een kavel in Petroleumhaven. Dit vanaf € 600 per maand. De inschrijving voor deelname aan de bouwgroep start op 5 november en sluit op 26 november 2020.

Starters opgelet!

De gemeente Den Haag maakt het voor starters mogelijk om samen in een bouwgroep een eigen woning te bouwen. In totaal bouwen 40 huishoudens gezamenlijk een appartementencomplex op een kavel in Petroleumhaven. Dit vanaf € 600 per maand. De inschrijving voor deelname aan de bouwgroep start op 5 november en sluit op 26 november 2020.

De gemeente heeft dit initiatief genomen omdat zij iedereen de mogelijkheid wil geven om een eigen woning te bouwen. In 2017 zijn kavels in Moerwijk en Ypenburg aan starters verkocht, nu is Laak aan de beurt. Dit project is bereikbaar voor starters doordat kleinere appartementen worden gebouwd (circa 65 m²) en omdat een starterslening wordt geboden. De starterslening is een lening van maximaal € 30.000 die bovenop de reguliere hypotheek wordt verleend. De lening is de eerste drie jaar aflossings- en rentevrij. Vanaf € 600 per maand kan een eigen woning in het appartementencomplex worden gebouwd.

Starterslening
Als starter is het vaak niet mogelijk om een  hypotheek te krijgen die hoog genoeg is om een woning te kopen. Met de startersregeling kan boven de eigen leencapaciteit tot wel € 30.000 extra geleend worden. Hiermee kan de kavel en de bouw van het appartement worden betaald. Gunstig aan zelfbouw is dat je als koper zeggenschap over het uiterlijk en de indeling van de woning hebt, en uiteindelijk is de woning van jezelf.

Maandlasten vanaf € 600
De woonlasten zijn vergelijkbaar met sociale huur en inmiddels gelden extra  duurzaamheidseisen voor nieuwbouw waardoor de energielasten een stuk lager kunnen zijn dan bij bestaande bouw. Dit maakt het nog aantrekkelijker om mee te doen met dit project. Het erfpachtstelstel in Den Haag helpt ook de kosten lager te houden, dit is voordelig voor starters. De maandlasten worden geschat op € 600,-. Dit is exclusief water, licht, vve-bijdrage en overige kosten.

Betaalbare zelfbouw
De kavel voor alleen starters  maakt onderdeel uit van meerdere kavels in Petroleumhaven (Laak)  die bedoeld zijn voor zelfbouw. Alleen voor deze kavel kan gebruik worden gemaakt van de extra starterslening. De gemeente zoekt 40 huishoudens die gezamenlijk een vereniging stichten en samen opdracht geven voor het ontwerp en bouw van hun appartementencomplex.  Hierbij krijg je begeleiding van een procesbegeleider.  De start bouw staat 3e kwartaal 2022 gepland en oplevering in 2024.

Voorwaarden
De doelgroep van dit project zijn alleen starters op de koopwoningmarkt met een (gezamenlijke) bruto jaarinkomen tussen de € 33.000 en € 41.500 per jaar. Geïnteresseerden dienen rekening te houden met een aantal zaken die van belang kunnen zijn bij het kopen van een kavel:

  • Eigen vermogen tussen de € 10.000 - € 12.000;
  • Geen schulden (een studieschuld is wel toegestaan) en op basis van de eigen inkomen
    € 139.500 kunnen lenen bij de bank;
  • Verplichte procesbegeleiding. De gemeente subsidieert € 2.000 van het totale bedrag per deelnemer.

Digitale informatiebijenkomst
Interesse en bent u starter? Kijk naar de digitale informatiebijeenkomst (webinar) link naar webinar ibb kavel Petroleumhaven die op woensdag 4 november heeft plaatsgevonden op onze website. U treft daar een toelichting over de mogelijkheden van dit project en de starterslening.

De inschrijving is inmiddels gestart op 5 november jl. en sluit op 26 november 2020. Daarna is er toewijzing via loting begin januari 2021.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website www.ikbouwbetaalbaarindenhaag.nl .

Laatste nieuws

Vraag aan Woonnet Haaglanden

Heeft u een specifieke vraag over de werking van deze website of over de spelregels? En kunt u het antwoord op uw vraag niet op de website vinden? Vul het contactformulier in en we reageren op uw bericht binnen 3 werkdagen.

Naar het contactformulier

Woonnetadviseurs

Heeft u een verhuiswens en woont u in een grote (of schaarse) woning. Wij gaan graag met u in gesprek en denken met u mee over de verhuismogelijkheden. Allemaal gericht op uw persoonlijke wensen en situatie.

Vraag naar de voorwaarden om aan te melden

RKWH

Heeft u een klacht over de woonruimteverdeling? Dan kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

Meld een klacht