Het Klachtenformulier

U kunt een klacht indienen door het invullen van dit klachtenformulier

Klachtenformulier RWKH

Klachtenformulier
De commissie beoordeelt of de woningcorporaties en Woonnet-Haaglanden op de juiste manier omgaan met de woonruimteverdeling. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het weigeren van een woning­aanbieding (terwijl u vindt dat u daar wel recht op heeft), een sanctie die wordt opgelegd of het uitschrijven van u als woningzoekende.
Mijn Klacht
De commissie behandelt klachten over de toepassing en uitvoering van de regels voor woonruimteverdeling door de aangesloten corporaties of Woonnet-Haaglanden. Andere klachten kan de commissie niet behandelen. Wanneer u een klacht heeft over de woning waar u nu al woont, dan kunt u die het beste indienen bij uw verhuurder.
De commissie kan uw klacht pas behandelen als u deze al schriftelijk heeft ingediend bij de organisatie waarover de klacht gaat. Heeft u na zes weken nog geen antwoord of bent u niet tevreden over het antwoord? Dan kunt u aan de commissie uw klacht voorleggen.
Let op! De organisatie waarover u klaagt moet de gelegenheid krijgen uw klacht in behandeling te nemen. Heeft u na zes weken nog geen antwoord of bent u niet tevreden over het antwoord? Dan kunt u aan de commissie uw klacht voorleggen.