De Regionale Klachtencommissie

Heeft u een klacht over uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden, over hoe Woonnet Haaglanden de regels van de woonruimteverdeling toepast of over de toewijzing van woningen? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen.

U vult eerst het contactformulier in op de website van Woonnet Haaglanden of u stuurt een e-mail naar de woningcorporatie. Woonnet Haaglanden of de woningcorporatie proberen binnen zes weken een oplossing te vinden of goede afspraken met u te maken. Bent u het niet eens met de oplossing of de afspraken? Dan kunt u dit melden bij de Regionale Klachtencommissie.

Belangrijk!
De Regionale Klachtencommissie neemt geen klachten in behandeling die gaan over de regels, die te laat zijn aangegeven of die niet voldoen aan de voorwaarden.

Wat is de Regionale Klachtencommissie?

De Regionale Klachtencommissie werkt apart van de woningcorporaties en van Woonnet Haaglanden. Het is een onafhankelijke commissie. Zij behandelt klachten van woningzoekenden. De klachten gaan onder andere een onterechte weigering voor een woningaanbieding, een onterechte uitschrijving of een onjuiste toepassing van regels. .

Heeft u een klacht over uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden of hoe Woonnet Haaglanden de regels toepast?

  1. U vult het contactformulier in op de website van Woonnet Haaglanden
  2. U wacht tot 5 werkdagen op een reactie met daarin een oplossing of afspraken. Bent u het hier niet mee eens?
  3. U dient een klacht in bij de Regionale Klachtencommissie via het klachtenformulier

Heeft u een klacht over de toewijzing van woningen? U kunt hierbij denken aan uw positie op de kandidatenlijst, groepsbezichtiging en documenten.

  1. U stuurt een e-mail naar de woningcorporatie
  2. U wacht tot 5 werkdagen op een reactie met daarin een oplossing of afspraken. Bent u het hier niet mee eens?
  3. U dient een klacht in bij de Regionale Klachtencommissie via het klachtenformulier

Heeft u een klacht over hoe er wordt omgegaan met de privacy?

Let op: de privacy officer beantwoordt geen inhoudelijke vragen. Hiervoor kunt u het contactformulier op de website van Woonnet Haaglanden invullen.

  1. U vult het contactformulier in op de website van Woonnet Haaglanden
  2. U wacht tot 10 werkdagen op een reactie met daarin een oplossing of afspraken. Bent u het hier niet mee eens?
  3. U stuurt een e-mail naar de [email protected]  

De leden van de commissie zijn deskundig op het gebied van woonruimteverdeling en huurrecht. Zij werken niet bij een woningcorporatie of een gemeente in deze regio. De uitspraken van de Regionale Klachtencommissie zijn bindend voor de woningcorporaties en Woonnet Haaglanden. De spelregels voor de commissie zijn vastgelegd in een reglement. Het reglement leest u hieronder.

Het Reglement

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Regionale Klachtencommissie.

Jaarverslag 2021

Hoe werkt het?

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen. 

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen krijgt een bevestiging per e-mail. Daarin staat wat de commissie gaat doen en hoe lang de afhandeling van uw klacht ongeveer gaat duren. Lees hier verder.