De Regionale Klachtencommissie

De eerste stap

Een klacht over de woonruimteverdeling moet u altijd eerst schriftelijk voorleggen aan de corporatie waar u de woning wilt huren. Als het gaat om Woonnet-zaken doet u dat via het Contactformulier bij Woonnet-Haaglanden. De corporatie of Woonnet-Haaglanden probeert uw klacht op te lossen. Daar is een termijn van zes weken voor. Lukt het niet om in zes weken een oplossing te vinden, of om daar goede afspraken met u over te maken, dan kunt u uw klacht via het Klachtenformulier voorleggen aan de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

Regionale Klachtencommissie

Deze commissie werkt onafhankelijk van de woningcorporaties en van Woonnet Haaglanden. De commissie beoordeelt of de woningcorporaties en Woonnet-Haaglanden op de juiste manier omgaan met de woonruimteverdeling. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het weigeren van een woning­aanbieding (terwijl u vindt dat u daar wel recht op heeft), een sanctie die wordt opgelegd of het uitschrijven van u als woningzoekende.

 

De leden van de commissie zijn deskundig op het gebied van woonruimteverdeling en huurrecht. Zij zijn geen van allen werkzaam bij een woningcorporatie of een gemeente in deze regio. De uitspraken van de Regionale Klachtencommissie zijn bindend voor de woningcorporaties en voor Woonnet-Haaglanden. De spelregels voor de commissie zijn vastgelegd in een reglement.

Het Reglement

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Regionale Klachtencommissie.

Jaarverslag 2020

 

Hoe werkt het?

U kunt een klacht indienen door het invullen van het Klachtenformulier. Deze kunt u mailen. 

Na ontvangst van uw klacht krijgt u een bevestiging per e-mail. Daarin staat wat de commissie gaat doen en hoe lang de afhandeling van uw klacht ongeveer gaat duren. Lees hier verder.