Uitleg begrippen

Op deze pagina vindt u op alfabetische volgorde een uitleg van de begrippen die gebruikt worden op de website.

A

 • Aanbodmodel

  In het Aanbodmodel verschijnen elke dag om 20.00 uur nieuwe woningen. Deze woningen worden minimaal 3 dagen geadverteerd. Bij deze woningen geldt dat degene die het langst staat ingeschreven, de woning als eerste krijgt aangeboden. Alleen woningzoekenden die urgent zijn of die binnen hun eigen gemeente voorrang krijgen, gaan voor. U mag bij het Aanbodmodel op twee geadverteerde woningen reageren.

 • Aanleunwoning

  Zelfstandige, gelijkvloerse woning die zonder treden bereikbaar is en is bedoeld voor ouderen die zelfstandig kunnen wonen. De woning ligt in een complex dat verbonden is met een verzorgingshuis waarbij gebruik  kan worden gemaakt van de diensten van het verzorgingshuis.

 • Aantal personen

  Het gaat om het aantal personen dat meeverhuist naar de nieuwe woning. Het aantal personen dat naar de woning mag verhuizen, hangt af van de grootte van de woning. Ter indicatie: in de Huisvestingsverordening is vastgelegd dat voor ieder persoon in het huishouden min. 13m² beschikbaar moet zijn.

 • Acceptatie

  Als u een woning heeft geaccepteerd, kunt u niet meer reageren op een andere woning. Ook kunt u geen andere woningaanbieding krijgen. Na het tekenen van het huurcontract wordt u uitgeschreven.

 • Administratiekosten

  Veel woningcorporaties brengen u verhuur- en administratiekosten in rekening wanneer u een woning accepteert. De woningcorporatie zal u hierover vooraf informeren.

   

B

 • Benedenwoning

  Gelijkvloerse woning met een woning erboven en een voordeur aan de straat of via een gezamenlijke toegang.

 • Bovenwoning

  Woning met de voordeur aan de straat, maar met een inpandige trap naar boven.

C

 • Co-ouderschap

  Bij scheiding mogen kinderen als meeverhuizenden worden ingeschreven als u voor minimaal 50% co-ouderschap in het ouderschapsplan heeft geregeld. Dit wordt gecontroleerd als u een woning krijgt aangeboden. U moet een ouderschapsplan (door beiden ondertekend) en een echtscheidingsconvenant overleggen. In geval van een ander samenlevingsverband, dient u een notariële akte of een rechterlijke uitspraak m.b.t. het co-ouderschap te overleggen en een ouderschapsplan.

D

 • Direct te huur

  Snel een woning nodig? Bij 'Direct te huur'-woningen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus hoe sneller u reageert op een 'Direct te huur'-woning, hoe groter de kans dat u de woning krijgt aangeboden. Door een reactie via de website te plaatsen, laat u weten dat u geïnteresseerd bent in een woning. In de advertentie staat tot wanneer u kunt reageren. Voor deze woningen hoeft u niet ingeschreven te staan.

 • Doorstromer

  Een doorstromer is een woningzoekende die een zelfstandige woonruimte leeg achterlaat (zonder achterblijvende bewoners). Een zelfstandige woonruimte is een woning met een eigen voordeur, eigen huisnummer en eigen voorzieningen zoals keuken en sanitair. Dit betekent, dat u nu woont in:

  • een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of
  • een huurwoning van een particuliere verhuurder of
  • een koopwoning. U moet dan wel bij de aanbieding van een woning een bewijs kunnen overleggen dat de woning te koop staat.

  (ex) Studenten die in een zelfstandige huurwoning met een campuscontract wonen zijn starter.

  Doorstromers krijgen op de dag dat zij zich inschrijven maximaal 5 jaar van de woonduur in hun huidige woning, mee als inschrijfduur. 
  Voorbeeld 1: u schrijft zich in op 1 augustus 2013 en u woont sinds 1 augustus 2010 in uw huidige woning, dus 3 jaar. Dan krijgt u op de dag van uw inschrijving 3 jaar inschrijfduur.
  Voorbeeld 2: u schrijft zich op 1 augustus 2013 en u woont 7 jaar in uw huidige woning, dus sinds 1 augustus 2006. Dan krijgt u op de dag van uw inschrijving (maximaal) 5 jaar inschrijfduur.

 • Doorstromer door echtscheiding

  Een woningzoekende met meeverhuizende minderjarige kinderen die nu in een zelfstandige woning woont en een echtscheiding heeft aangevraagd of de duurzame samenleving verbreekt, kan zich als doorstromer door echtscheiding inschrijven. U dient wel 50% zorgplicht te hebben vast gelegd. Zie de voorwaarden hiervoor bij co-ouderschap.Tevens dient u een bewijs van inschrijving op een ander (tijdelijk) adres te overleggen. U moet dit  kunnen aantonen als u een woning aangeboden krijgt. Bij een echtscheiding dient u een voorlopige voorziening, echtscheidingsconvenant of het vonnis te kunnen tonen. Bij het verbreken van een relatie moet u een juridische verklaring kunnen tonen waaruit duidelijk wordt dat uw relatie is verbroken. Als men dit niet heeft volstaat het als men de volgende zaken kan overleggen:

  • een bewijs van beëindiging van een gezamenlijke verzekering of
  • een testament, waarin de partner is geschrapt als begunstigde  of
  • een bewijs van beëindiging van een en/of spaar- of betaalrekening of
  • een bewijs van beëindiging van een gezamenlijke krediet (-faciliteit) en
  • een uittreksel BRP voor de check datum woonduur 

  Doorstromers door echtscheiding krijgen op de dag dat zij zich inschrijven maximaal 5 jaar van de woonduur in hun huidige woning, mee als inschrijfduur. 
  Voorbeeld 1: u schrijft zich in op 1 augustus 2013 en u woont sinds 1 augustus 2010 in uw huidige woning, dus 3 jaar. Dan krijgt u op de dag van uw inschrijving 3 jaar inschrijfduur.
  Voorbeeld 2: u schrijft zich op 1 augustus 2013 en u woont 7 jaar in uw huidige woning, dus sinds 1 augustus 2006. Dan krijgt u op de dag van uw inschrijving (maximaal) 5 jaar inschrijfduur.

E

 • Eengezinswoning

  Woning met in principe minimaal twee woonlagen, een tuin of plaatsje en een voordeur aan de straat.

 • Energielasten

  De energielasten bestaan uit de te verwachten elektriciteits- gas en water lasten. Op basis van de kenmerken van de woning (o.a. Isolatie/type woning/soort verwarming) en de kenmerken van het huishouden (o.a. Aantal kinderen/Leeftijden) wordt er een schatting gegeven van de energielasten.

  De energielasten zijn altijd afhankelijk van het eigen stook- en leefgedrag. De getoonde energielasten zijn berekend op basis van een gemiddeld huishouden, dat woont in de  betreffende woning. U moet daarom ook altijd uw eigen inschatting maken of u deze woonlasten kunt betalen, nu en in de toekomst

 • Extra ruime rolstoelwoning

  Dit is een extra ruime woning voor rolstoelgebruikers, waarbij de afmeting voor de woonkamer min. 24m² is bij een minimale breedte van 3m. De afmeting van de hoofdslaapkamer is min. 15m² en de minimale breedte 3m.

   

   

F

 • Flat met lift

  Gelijkvloerse (galerij) woning in een flatgebouw met lift bereikbaar.

 • Flat zonder lift

  Gelijkvloerse (galerij) woning in een flatgebouw met maximaal vier woonlagen met trap bereikbaar.

G

 • Geclaimd

  Dit betekent dat de geadverteerde woning eerst wordt aangeboden aan een kandidaat met een voorrangsverklaring. Weigert deze kandidaat de woning dan wordt de woning pas aangeboden aan een kandidaat die op de advertentie heeft gereageerd en als eerste is geëindigd.

 • Gehandicapten

  Voor mensen met een lichamelijke beperking die zelfstandig kunnen wonen zijn er aangepaste woningen, de zogenaamde MIVA-woningen. Deze woningen zijn echter niet altijd geschikt voor rolstoelgebruikers. De toegankelijkheidssymbolen geven aan voor wie de woning geschikt is.

 • Geldigheidsduur voorrangsverklaring

  Heeft u een voorrangsverklaring? Let op: u heeft maar een beperkte tijd  voorrang met uw de voorrangsverklaring. De geldigheidsduur staat vermeld op Mijn Woonnet bij 'voorrangsverklaring'.

  Let op: als de sluitingsdatum van een advertentie ligt na de datum dat uw voorrangsverklaring eindigt, dan krijgt u voor deze woning geen voorrang!  

 • Gelijkvloerse woning

  Dit is een gelijkvloerse woning op de begane grond of bereikbaar met lift. De drempels zijn terug te brengen tot max. 2cm.

 • Grootte van het huishouden

  Hierbij gaat het om het aantal personen dat in de nieuwe woning gaat wonen.

  In geval van zwangerschap mag u het ongeboren kind invullen als meeverhuizende vanaf vier maanden van de zwangerschap. U kunt dus een toekomstige geboortedatum van maximaal vijf maanden in de toekomst invullen. Bijvoorbeeld: U schrijft u in op 1-2-2013 en u bent vier maanden zwanger. Dan vult u 1-7-2013 als geboortedatum van het ongeboren kind in.

  Co-ouderschap: Bij scheiding mogen kinderen als meeverhuizenden worden ingeschreven als in het echtscheidingsconvenant is opgenomen dat u voor minimaal 50% zorgplicht heeft. Indien u een andere samenlevingsvorm heeft, dient u een ouderschapsplan (ondertekend door beide ouders  en een notariële akte te overleggen. Indien er geen notariële akte is dan dient het ouderschapsplan ook te worden ondertekend door een notaris, voorzien van een stempel van het notariskantoor.

H

 • HAT-eenheid

  HAT staat voor Huisvesting voor Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens. Een HAT-eenheid is een woning met één of twee kamers, meestal met een keukenblok in de woonkamer. De woning bevindt zich vaak in een speciaal voor dit woningtype ontworpen of aangepast pand. Een zelfstandige HAT-woning heeft een eigen voordeur, keuken en sanitair. Een onzelfstandige HAT-eenheid heeft een gemeenschapelijke voordeur, keuken, douche of toilet.

 • Huishouden

  Indien een woningzoekende tenminste vier maanden zwanger is, mag dit bij de inschrijving worden aangegeven door een kind toe te voegen. Het is voldoende om het geslacht op te geven (indien niet bekend, kan dit voorlopig op man of vrouw worden gezet) en als geboortedatum voorlopig de uitgerekende datum. Na het verstrijken van de uitgerekende datum c.q. de geboorte van het kind dient de woningzoekende zelf deze gegevens aan te passen. Als de woningzoekende tijdens de zwangerschap een woning krijgt aangeboden, vraagt de corporatiemedewerker om een zwangerschapverklaring als bewijs.

 • Huishoudinkomen

  Het huishoudinkomen is het totale fiscale jaarinkomen van alle leden van het huishouden, met uitzondering van thuiswonende (pleeg) kinderen. Bestaat uw huishouden uit meerdere personen dan telt u het inkomen van uzelf, uw partner en andere meerderjarige huisgenoten bij elkaar op. Het inkomen van uw thuiswonende (pleeg) kinderen telt niet mee.

  U vindt het fiscaal jaarinkomen op:

  • een inkomensverklaring (voorheenIB-60 verklaring. Deze is gratis op te vragen bij de belastingdienst, tel.nr. 0800-0543. U heeft deze verklaring nodig van alle meerderjarige personen die mee verhuizen (behalve van uw kinderen). Voor de aanvraag heeft u uw Burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer staat op uw paspoort, uw identiteitskaart en uw rijbewijs;of
  • de definitieve toekenning zorgtoeslag; of huurtoeslag
  • uw belastingaanslag.
 • Huishoudinkomen gewijzigd

  Als uw huishoudinkomen vorig jaar sterk is gewijzigd, moet u dit wijzigen bij uw persoonlijke gegevens. Als uw inkomen niet klopt, kan de woningaanbieding worden ingetrokken.

  Is uw inkomen of dat van uw partner dit jaar sterk gewijzigd of wijzigt het dit jaar omdat u bijvoorbeeld een (nieuwe) baan hebt, meer of minder bent gaan werken of gestopt bent met werken? Dan kan uw inkomen gebaseerd worden op dit nieuwe inkomen. Dit inkomen wordt geschat op basis van minimaal drie recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties. Als dit het geva lis, dan kunt u het beste bij een van de corporaties langsgaan om uw inkomen te laten vaststellen. U vindt de adresgegevens van de corporaties op deze website onder 'contact'.

 • Huisvestingsvergunning

  In sommige gemeenten moet u een huisvestingsvergunning aanvragen bij de gemeente om de woning daadwerkelijk te kunnen huren of kopen. Indien dit het geval is, zal de corporatie u hierover informeren.

 • Huurachterstand

  De corporaties behouden zich het recht voor om een woning niet aan te bieden of de aanbieding in te trekken als blijkt dat iemand een huurachterstand zonder betalingsregeling heeft.

 • Huurtoeslag

  Voor de berekening van huurtoeslag op de website wordt gekeken naar de hoogte van de huur en een aantal kenmerken van de woningzoekende (leeftijd/inkomen/huishoudgrootte). De huurtoeslag in de advertenties staat er ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

  De minimum leeftijd om huurtoeslag te kunnen krijgen is over het algemeen 18 jaar. Wie verhuist naar een woning met een huur boven de maximale huurprijsgrens van € 710,68 (prijspeil 01.01.2017), komt niet in aanmerking voor huurtoeslag. Jongeren tot 23 jaar hebben geen recht op huurtoeslag hebben zodra de subsidiabele huur boven de kwaliteitskortingsgrens (414 euro per maand, prijspeil 01.01.2017)  ligt.

  Bij de berekening van de huurtoeslag op de website wordt er geen rekening gehouden met uw vermogen.Tot uw vermogen hoort onder meer spaargeld, schenkingen, beleggingen en een vakantiehuis. Als het vermogen te hoog is vervalt de huurtoeslag.

  Om te weten te komen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u contact opnemen met de woningcorporatie. Meer informatie vind u op de website van de belastingdienst

I

 • Indexatie

  Woonnet Haaglanden indexeert (verhoogt) het inkomen dat u heeft opgegeven naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

  Voor 2017 geldt:
  Huishoudinkomen=
  Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2016 x 1,0119 of
  Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2015 x 1,0359

 • Inkomenseis

  Aan iedere woning die geadverteerd staat worden voorwaarden gesteld aan het inkomen. Bij een woningaanbieding wordt uw inkomen altijd gecontroleerd. Klopt uw inkomen bij de controle niet, dan krijgt u de woning niet aangeboden. Wees er dus attent op uw inkomen op tijd aan te passen! Uiteraard kunt u bij iedere corporatie nadere informatie over de berekening van het huishoudinkomen krijgen.

  Soms staan er meerdere inkomenseisen in een advertentie: een inkomenseis voor mensen jonger dan 65 jaar en een inkomenseis voor mensen vanaf 65 jaar. Als één van uw gezinsleden 65-plusser is en de andere gezinsleden zijn jonger dan kunt u het gevraagde huishoudinkomen vanaf 65 jaar aanhouden.

 • Inkomensverklaring

  U dient voor een woningaanbieding altijd een inkomensverklaring (voorheen IB-60 verklaring) mee te nemen. U kunt deze gratis opvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543. U heeft een inkomensverklaring nodig van alle meeverhuizende  personen (behalve uw kinderen). Voor de aanvraag heeft u uw Burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer staat op uw paspoort, identiteitskaart of uw rijbewijs. 

 • Inschrijfduur

  Bij de toewijzing van woningen in het aanbodmodel geldt dat de woningzoekende met de langste inschrijfduur als eerste de woning krijgt aangeboden. Alleen woningzoekenden met een voorrangsverklaring gaan voor en eventueel woningzoekenden die lokaal voorrang krijgen (zie lokale voorrang).

  Om een woning aangeboden te krijgen, moet de woningzoekende voldoen aan de voorwaarden in de advertentie. Woningzoekenden die reeds staan ingeschreven kunnen hun inschrijfduur vinden via het tabblad Mijn Woonnet, Persoonlijke gegevens.

  Starter
  Bent u starter en laat u geen zelfstandige woning achter, dan wordt uw inschrijfduur berekend vanaf de datum dat u zich heeft ingeschreven.

  Doorstromer of Doorstromer door echtscheiding
  Bent u doorstromer en laat u dus een zelfstandige woning in Nederland achter bij uw verhuizing dan wordt op het moment dat u zich inschrijft maximaal 5 jaar woonduur (in uw huidige woning) bij uw inschrijfduur opgeteld. Ook als u al langer in uw huidige woning woont, krijgt u maximaal 5 jaar extra inschrijfduur.

  Voorbeeld 1: u schrijft zich in op 1 augustus 2013 en u woont 3 jaar in uw huidige woning, dus sinds 1 augustus 2010. Dan krijgt u op 1 augustus 2013: 3 jaar inschrijfduur. Daarna krijgt u elke dag een dag bij uw inschrijfduur.

  Voorbeeld 2: u  schrijft zich in op 1 augustus 2013 en u woont 7 jaar in uw huidige woning, dus sinds 1 augustus 2006. Dan krijgt u op 1 augustus 2013: 5 jaar inschrijfduur. Daarna krijgt u elke dag een dag bij uw inschrijfduur.

  Doorstromer door echtscheiding
  Voor mensen die gaan scheiden of het samenlevingscontract verbreken geldt dat zij als "doorstromer door echtscheiding" gezien worden. U moet dit bij een woningaanbieding kunnen aantonen.
  U kunt dit aantonen door middel van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister wanneer u nog woont in uw echtelijke c.q. gezamenlijke woning of via een "oud" BRP uittreksel uit het bevolkingsregister wanneer u deze heeft opgevraagd op het moment dat u de woning verliet. Daarnaast dient u bij een scheiding een voorlopige voorziening of het vonnis te kunnen tonen. Bij het verbreken van een andersoortige relatie moet u een juridische verklaring kunnen tonen waaruit duidelijk wordt dat uw relatie is verbroken (zie bij "doorstromer door echtscheiding" hoe u dit kunt aantonen).

  Reageren is niet verplicht!
  U bent niet verplicht te reageren om ingeschreven te blijven staan en uw inschrijfduur te behouden.

  Jaarlijks verlengen verplicht
  U moet uw inschrijfgegevens jaarlijks controleren en elk jaar € 12,50 inschrijfgeld betalen. U krijgt hierover automatisch bericht. Betaalt u niet dan verliest u uw inschrijfduur. U moet zich dan opnieuw inschrijven en op dat moment wordt uw nieuwe inschrijfduur bepaald.

  U wordt automatisch uitgeschreven
  Wanneer u een woning gaat huren van een woningcorporatie via Woonnet Haaglanden, wordt u automatisch uitgeschreven. U kunt zich dan wel opnieuw inschrijven. Uw inschrijfduur wordt dan opnieuw berekend.
  Wanneer u een zelfstandige woning koopt of een andere woning gaat huren van bijvoorbeeld een particuliere verhuurder, verliest u ook uw inschrijfduur maar blijft u wel ingeschreven staan. Wanneer u uw adresgegevens of uw vestigingsdatum wijzigt, wordt uw inschrijfduur automatisch opnieuw berekend.

  Wie gaat voor bij gelijke eindiging
  Als twee woningzoekenden met dezelfde inschrijfduur op een gedeelde eerste plaats eindigen, gaat degene met de meeste reacties voor.

   

 • Inschrijven op woonnet-haaglanden.nl

  U kunt zich via het inschrijfformulier inschrijven. Dit formulier is op de website te vinden onder het tabblad "Inschrijven". Om u in te kunnen schrijven moet u € 12,50 inschrijfgeld per jaar betalen. U kunt dit inschrijfgeld op twee manieren betalen: via iDEAL of door een automatische incasso af te geven. U ontvangt direct na de inschrijving uw inloggegevens per e-mail.

  Vervolgens kunt u zoeken naar woningen in het totale woningaanbod. Dit aanbod is te vinden onder het tabblad "Woningaanbod'. Als u de woning van uw wensen heeft gevonden, klikt u op reageren. U mag dagelijks op maximaal twee woningen in het aanbodmodel reageren.

  Via de corporatie
  U kunt zich ook bij een corporatie in de regio inschrijven. De adressen van deze corporaties vindt u onder de knop 'contacten' rechtsboven in beeld. 

J

 • Jonger dan 18 jaar

  De minimum leeftijd om in aanmerking te komen voor een woning is 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar kun je je niet inschrijven behalve in uitzonderingsgevallen. In de volgende gevallen kan door een corporatie dispensatie verleend worden:

  • tienermoeders
  • gehuwden

  Uiteraard dient bovenstaande met documenten aangetoond te worden.

 • Jongerenwoning

  Een jongerenwoning is een woning bestemd voor jongeren tot 23 jaar of tot 27 jaar. De maximale leeftijd is terug te vinden bij de voorwaarden van de woning.

K

 • Kale huurprijs

  Dit is de huur per maand zonder bijkomende service- en energiekosten.

 • Kansrijk

  Elke dag vanaf 16.00 uur kunt u, als u bent ingelogd bij Mijn Woonnet via 'kansrijk zoeken' nagaan op welke woning u op dat moment de meeste kans maakt. U krijgt dan de woningen te zien waarop u op dat moment op positie 1 t/m 10 zou eindigen als u op dat moment zou reageren. U kunt zelf instellen of u bijvoorbeeld 1 t/m 20 wilt bekijken.
  Kansrijk zoeken geeft alleen een tijdelijke indicatie van de woningen waarvoor u kansrijk bent. Het hoeft niet te betekenen dat u uiteindelijk echt voor de woning op de weergegeven positie zal eindigen.

 • Klachten

  Klachten over het woonruimteverdeelsysteem moet u altijd eerst voorleggen aan een corporatie in de gemeente waar u de woning wilt huren. Mocht u niet tevreden zijn over het antwoord dat de corporatie u heeft gegeven, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de regionale klachtencommissie Haaglanden.

  Er worden geen klachten behandeld die betrekking hebben op geschillen tussen huurder en verhuurder over geldzaken, technische zaken en dienstverlening door individuele corporatiemedewerkers. Hiervoor moet altijd contact worden opgenomen met de betreffende corporatie. Mocht dat geen resultaat opleveren dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie huursector.

   

   

 • Koop

  Op de website staan ook woningen die de corporaties te koop aanbieden. Voor deze woningen hoeft u niet ingeschreven te staan. De koopwoningen zijn meestal gunstig geprijsd. De makelaar rekent graag voor u uit wat uw woonlasten worden. Wilt u direct een bezichtiging plannen, klik dan op"' Bezichtiging plannen'. U kunt ook de makelaar met u contact op laten nemen, klik dan op 'Contact opnemen'.

 • Koopcomfort

  Kopen bij Woonbron
  Woonbron vindt dat u als klant iets te kiezen moet hebben als het om wonen gaat. Daarom bieden wij zowel huur- als koopwoningen aan.

  Koopgarant 
  Met Koopgarant kiest u voor zekerheid. U krijgt van Woonbron een korting van maximaal 15% op de taxatiewaarde van een bestaande woning. Dat scheelt aanzienlijk in uw woonlasten. Met Koopgarant bent u bovendien verzekerd van een snelle verkoop als u gaat verhuizen. Woonbron koopt de woning namelijk gegarandeerd binnen drie maanden van u terug. Wanneer u de woning aan Woonbron verkoopt, deelt u de winst of het verlies: 77,5% is voor u, 22,5% voor Woonbron.

  Koopcomfort
  Met Koopcomfort betaalt u een vaste, marktconforme koopprijs voor uw woning. Als u weer wilt verkopen en uw woning is in waarde gestegen, is de winst voor u. Bij een waardedaling van uw woning draagt u zelf het risico. Met Koopcomfort bent u bovendien verzekerd van een snelle verkoop als u gaat verhuizen. Woonbron koopt de woning namelijk gegarandeerd binnen drie maanden van u terug.

  Vrije verkoop
  Woonbron biedt ook woningen aan in de vrije verkoop. Bij deze koopvorm houdt u zelf de touwtjes in handen. Verbouwen of tussentijds een extra financiering voor een verbouwing afsluiten, dat regelt u zelf, zonder aanvullende voorwaarden. De woningen hebben een vraagprijs, dit betekent dat u kunt onderhandelen over de aankoopprijs.

  Vragen
  Als u vragen heeft over ons woningaanbod of meer informatie wilt over de aangeboden woning(en), dan kunt u bellen met Woonbron, tel. 088 966 00 00 of mailen naar infowoonbronnl Kijkt u ook op de website www.woonbron.nl.

 • Koopgarant

  Kopen bij Woonbron
  Woonbron vindt dat u als klant iets te kiezen moet hebben als het om wonen gaat. Daarom bieden wij zowel huur- als koopwoningen aan.

  Koopgarant
  Met Koopgarant kiest u voor zekerheid. U krijgt van Woonbron een korting van maximaal 15% op de taxatiewaarde van een bestaande woning. Dat scheelt aanzienlijk in uw woonlasten. Met Koopgarant bent u bovendien verzekerd van een snelle verkoop als u gaat verhuizen. Woonbron koopt de woning namelijk gegarandeerd binnen drie maanden van u terug. Wanneer u de woning aan Woonbron verkoopt, deelt u de winst of het verlies: 77,5% is voor u, 22,5% voor Woonbron.

  Koopcomfort
  Met Koopcomfort betaalt u een vaste, marktconforme koopprijs voor uw woning. Als u weer wilt verkopen en uw woning is in waarde gestegen, is de winst voor u. Bij een waardedaling van uw woning draagt u zelf het risico. Met Koopcomfort bent u bovendien verzekerd van een snelle verkoop als u gaat verhuizen. Woonbron koopt de woning namelijk gegarandeerd binnen drie maanden van u terug.

  Vrije verkoop
  Woonbron biedt ook woningen aan in de vrije verkoop. Bij deze koopvorm houdt u zelf de touwtjes in handen. Verbouwen of tussentijds een extra financiering voor een verbouwing afsluiten, dat regelt u zelf, zonder aanvullende voorwaarden. De woningen hebben een vraagprijs, dit betekent dat u kunt onderhandelen over de aankoopprijs.

  Vragen
  Als u vragen heeft over ons woningaanbod of meer informatie wilt over de aangeboden woning(en), dan kunt u bellen met Woonbron, tel. 088 966 00 00 of mailen naar infowoonbronnl Kijkt u ook op de website www.woonbron.nl.

L

 • Leefstijl toewijzing

  Let op: De leefstijltoewijzing is wat anders dan de leefstijltest op de website. De leefstijltest op de website is vooral ter informatie voor de woningzoekenden.

  Bij leefstijltoewijzing worden woningen daadwerkelijk aangeboden en verhuurd op basis van leefstijl. Door mensen met dezelfde leefstijl bij elkaar te plaatsen, hoopt men dat mensen beter kunnen omgaan met elkaar en dat het leefgenot blijft gewaarborgd.

  Wat houdt leefstijltoewijzing precies in? Mensen die reageren op een leefstijlwoning wordt gevraagd een uitgebreide test in te vullen bij de corporatie. Deze test bevat meer vragen dan de leefstijltest op Woonnet Haaglanden. Met deze test kan worden bepaald welke leefstijl de woningzoekende heeft en waar hij het beste kan gaan wonen binnen het complex.

  Een corporatie zal u nooit weigeren op basis van uw leefstijl maar u moet wel verplicht de test invullen.

 • Leefstijlen

  Tevreden wonen wordt niet alleen bepaald door de woning zelf, maar ook door de omgeving waarin die staat. We onderscheiden vier type leefstijlen die voorkomen in iedere buurt. Iedere woningzoekende heeft wel (in meer of minder mate) kenmerken uit deze vier leefstijlen in zijn eigen karakter.

  Door de leefstijltest in te vullen, krijgt een woningzoekende hier meer inzicht in. De corporaties geven aan welke woningen in een buurt het best aansluiten bij de leefstijl van de woningzoekende.

  We onderscheiden de volgende typen leefstijlen:
  'De 'rode' leefstijl
  Mensen met een rode leefstijl zijn mensen die het liefst wonen tussen mensen uit alle lagen van de bevolking en tussen verschillende culturen. Ze bemoeien zich relatief weinig met elkaar. Het zijn mensen met een vrije geest die vrijheid en onafhankelijkheid erg belangrijk vinden. voor mensen met een rode leefstijl is er meer dan alleen werk, het gezin of de buurt.
  Zij vinden belangrijk: vrijheid, onafhankelijkheid, zelfontplooiing en genieten.

  De 'gele' leefstijl
  Mensen met een gele leefstijl hechten veel waarde aan goede, gezellige en sociale contacten in de buurt waar ze wonen. Ze hebben een open instelling, voelen zich erg betrokken bij anderen en zijn altijd bereid om een ander te helpen. Mensen met de gele leefstijl houden ervan op straat te zijn en activiteiten in de buurt te ondernemen. Een ontspannen en gezellige levendigheid.
  Zij vinden belangrijk: gezelligheid, gezin en andere mensen.

  De 'groene' leefstijl
  Mensen met de groene leefstijl zijn mensen die een rustig leven leiden en zich voornamelijk bewegen in een kleine kring familie, vrienden en/of buren waarmee ze intensieve contacten hebben. Mensen met een groene leefstijl doen graag dingen met mensen die ze kennen.
   
  Zij vinden belangrijk: prettig leven, zekerheid, gericht op een kleine kring vrienden en familie.

   De 'blauwe' leefstijl
  Mensen met een blauwe leefstijl zijn mensen die niet zozeer behoefte hebben om allerlei dingen met andere bewoners te doen. Ze houden graag de touwtjes in eigen hand. Rust, netheid en veiligheid vinden ze belangrijk. Mensen met de blauwe leefstijl wonen graag een beetje op zichzelf waarbij de zaken goed geregeld zijn. Ze wonen het liefst tussen 'gelijkgestemden'.
  Zij vinden belangrijk: rust, privacy en anonimiteit.

  Uiteraard is de leefstijltest alleen een hulpmiddel bij het vinden van een woning. Een woningzoekende mag gewoon op elke woning reageren en wordt niet door de corporatie geweigerd omdat zijn leefstijl volgens het advies anders is.

 • Leefstijltest

  Tevreden wonen wordt niet alleen bepaald door de woning zelf, maar ook door de omgeving waarin die staat. We onderscheiden vier type leefstijlen die voorkomen in iedere buurt. Iedere woningzoekende heeft wel (in meer of minder mate) kenmerken uit deze vier leefstijlen in zijn eigen karakter.

  Door de leefstijltest in te vullen, krijgt een woningzoekende hier meer inzicht in. De corporaties geven aan welke woningen in een buurt het best aansluiten bij de leefstijl van de woningzoekende.

  Uiteraard is de leefstijltest alleen een hulpmiddel bij het vinden van een woning. Een woningzoekende mag gewoon op elke woning reageren en wordt niet door de corporatie geweigerd omdat zijn leefstijl volgens het advies anders is.

 • Leeftijdsgrenzen

  Bij sommige woningen staat een minimum- of maximumleeftijd. Bijvoorbeeld bij seniorenwoningen (vanaf 55 jaar of vanaf 65 jaar) of woningen die bestemd zijn voor jongeren (maximaal 22 of 26 jaar). U mag op de dag dat de advertentie wordt afgesloten niet ouder zijn dan de maximale leeftijdsgrens of jonger zijn dan de minimale leeftijdsgrens in de advertentie. Om niet fout te reageren, kunt u het beste op een woning reageren op de dag (en vlak voor de tijd) dat advertentie sluit.

  De minimumleeftijd om u in te kunnen schrijven bij Woonnet Haaglanden is 18 jaar.

 • Lotingwoningen

  Als u nog maar kort staat ingeschreven en u wilt toch kans maken op een woning, dan kunt u het beste reageren op een lotingwoning. Deze woningen worden verloot, dus iedereen maakt evenveel kans. Het zijn doorgaans kleine woningen die vooral geschikt zijn voor starters of mensen die net gescheiden zijn. Vrijwel elke dag wordt het lotingaanbod ververst. Maar let op: de woningen staan slechts één dag op de website. U mag maximaal op twee lotingwoningen per dag reageren.

M

 • Maisonette

  Dit is een woning met een eigen voordeur en met minimaal twee verdiepingen en een inwendige trap in de woning. De woning ligt in een flatgebouw met meer dan twee verdiepingen.

 • Meerpersoonshuishouden

  Een meerpersoonshuishouden bestaat uit meerdere personen die gezamenlijk een huis willen gaan huren. Bijvoorbeeld vrienden of studenten. 

 • Minimum leeftijdseis

  In de advertentie van woningen die bijzonder geschikt zijn voor ouderen kan ook een minimum leeftijdseis worden gesteld bijvoorbeeld minimaal 55 jaar. Bent u jonger dan kunt u niet op deze woningen reageren.

  Om u in te kunnen schrijven bij woonnet haaglanden moet u minimaal 18 jaar zijn.

   

 • MIVAwoning

  Dit is een woning met speciale aanpassingen voor MInder VAliden. De woning is geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking die zelfstandig kunnen wonen. Het is niet altijd geschikt voor rolstoelgebruikers. In de advertentie staat vermeld voor wie de woning geschikt is.

N

 • Nieuwbouwwoning-advertentie

  Soms biedt een woningcorporatie meerdere woningen in een nieuwbouwcomplex in één advertentie aan. Dat betekent dat er dan meerdere woningen beschikbaar zijn. In de advertentie staat vermeld hoeveel woningen dit zijn.

 • Noodsituatie

  Als u in een levensbedreigende situatie verkeert en u snel (andere) zelfstandige woonruimte nodig heeft, kunt u nagaan of u een voorrangsverklaring kunt aanvragen. Zie verder bij Voorrangsverklaring.

 • Nultredenwoning

  Een nultredenwoning ligt op de begane grond of is bereikbaar met een lift. Er zijn geen treden die de toegang tot de woning belemmeren en eventuele drempels zijn terug te brengen tot twee centimeter. Deze woningen zijn uitermate geschikt voor mensen die weliswaar slecht ter been zijn, maar geen hulpmiddelen op wielen nodig hebben.

O

 • Open huis advertentie

  Dit zijn woningen waarbij de woningcorporatie eerst een open huis organiseert.  Vaak liggen deze woningen in wijken en complexen met een eigen karakteristieke woonomgeving. De woningzoekende bevestigt tijdens het open huis zijn interesse aan de corporatie.

  De kandidatenlijst wordt pas definitief na het  open huis. Hierdoor blijven alleen de echt geïnteresseerden over. De kandidatenlijst blijft geldig en kan daarom voor meerdere woningen die leeg komen binnen de wijk, of het complex gebruikt worden.

P

 • Portiekwoning

  Dit is een gelijkvloerse woning met de voordeur in een gezamenlijke portiekingang.

R

 • Reacties

  Alle reacties worden per woning op basis van de gemeentelijke volgordebepaling, automatisch op een kandidatenlijst geplaatst. De woningcorporaties controleren vervolgens uw persoonlijke gegevens met de gegevens uit het bevolkingsregister. Zijn deze gegevens correct dan ontvangt de eerste kandidaat een aanbieding. Deze aanbieding kunt u terug vinden op de website woonnet-haaglanden onder Mijn Woonnet, Aangeboden.

  U moet altijd op een aanbieding reageren! Dat kunt u doen via deze website onder Mijn Woonnet, Aangeboden. U moet dan aangeven of u nog steeds geinteresseerd bent of de woningaanbieding weigert en waarom. Soms wordt de aanbieding per mail of per brief of telefonisch bevestigd.

  Weigert de kandidaat de woning of blijkt dat de kandidaat niet aan de voorwaarden voldoet (omdat bijvoorbeeld de inkomensgegevens niet overeenstemmen met het opgegeven inkomen bij inschrijving) dan nodigt de woningcorporatie kandidaat nummer twee uit.

  Soms krijgen meerdere kandidaten tegelijk een 'groeps'aanbieding om de woning sneller te kunnen verhuren. In de aanbieding staat dan vermeld hoeveelste kandidaat u bent.

 • Reageren

  In de woningadvertentie staat tot welke datum en tijd u op de woning kunt reageren. U kunt alleen op een woning reageren als u aan de voorwaarden in de advertentie voldoet met betrekking tot uw inkomen, huishoudgroote en eventueel leeftijd.

  U kunt maximaal 2 reacties in het aanbodmodel hebben op woningen die op dat moment op de website geadverteerd staan. Zodra de reactietermijn van een woning is gesloten kunt u weer een nieuwe reactie plaatsen. U mag op 2 lotingwoningen per dag reageren. Voor Direct te huur woningen geldt geen maximaal aantal reacties.

  U bent niet verplicht om op woningen te reageren om ingeschreven te blijven staan! Als u ieder jaar tijdig uw inschrijfgeld betaalt, dan blijft u gewoon ingeschreven staan en behoudt u uw inschrijfduur, ook zonder reacties. 

 • Rollatorwoning

  Dit is een woning voor rollator gebruikers. De toegangsdeuren naar het gebouw en de liftdeuren openen automatisch. De gangen en toegangspaden naar de woning zijn breder. De lift heeft een leuning.

   

   

 • Rolstoelwoning

  Dit is een woning voor rolstoel gebruikers. Er is een opstelruimte voor de rolstoel. De gangen zijn breder. Er is een toegankelijke badkamer zonder douchebak met een toilet. De draaicirkel in de keuken is 1,50m.

   

   

S

 • Sanctie

  Sanctie bij niet reageren op een woningaanbieding
  Als u reageert op een woningadvertentie geeft u hiermee aan dat u de woning zou willen gaan huren. U kunt dan als u op de kandidatenlijst aan de beurt bent, bij Mijn Woonnet een woningaanbieding ontvangen. Of u krijgt een woningaanbieding per mail, telefonisch of brief van de woningcorporatie. 

  Bent u nog steeds geinteresseerd in de woning of vindt u de woning bij nader inzien niet meer interessant dan bent u verplicht om dit zo spoedig mogelijk aan de woningcorporatie door te geven! U kunt dit doorgeven via de website bij Mijn Woonnet, Aangeboden of telefonisch aan de woningcorporatie. Vervolgens kan de woningcorporatie een andere kandidaat benaderen.

  Laat u niets horen, dan kan het gevolg zijn dat u drie maanden lang niet op woningen mag reageren!
  Als u bij drie woningaanbiedingen van woningen uit het aanbodmodel niets van u heeft laten horen, mag u drie maanden niet reageren op het totale woningaanbod. U mag een woning uit het aanbodmodel wel weigeren, daar staat geen sanctie op.

  Als u niet reageert op een woningaanbieding van een woning uit het lotingmodel dan gelden nog strengere regels. Hier volgt een sanctie al meteen als u na één aanbieding niets aan de woningcorporatie laat weten. Ook mag u maar 1 keer een woning weigeren uit het lotingaanbod. Wanneer u een tweede woning uit dit aanbod weigert krijgt u ook een sanctie. U mag dan drie maanden niet meer reageren op de vrijkomende lotingwoningen.

 • Servicekosten

  Dit zijn kosten voor de door de woningscorporatie geleverde goederen en diensten, zoals huismeester, onderhoud van gemeenschappelijke ruimten, verlichting van gemeenschappelijke ruimten, glasverzekering en schoonmaakkosten.

 • Slaagkans

  De website kijkt naar uw inschrijfduur en vergelijkt deze met de gemiddelde inschrijfduur die een woningzoekende bij eerder aangeboden vergelijkbare woningen had. 

  Bijvoorbeeld: u reageert op de woning Kerkstraat 11. In het verleden is de woning Kerkstraat 13 geadverteerd. Degene die die woning heeft gekregen, had een inschrijfduur van 55 maanden.

  • Heeft u zelf een inschrijfduur van 120 maanden, dan staan er 3 bolletjes als u ingelogd bent. U heeft hierbij een goede kans.
  • Heeft u zelf een inschrijfduur van 50 maanden, dan staan er 2 bolletjes bij de advertentie. U heeft een redelijke kans dat u de woning krijgt aangeboden.
  • Heeft u zelf een inschrijfduur van 10 maanden, dan staat er een 1 bolletje. U heeft weinig kans dat u de woning krijgt aangeboden.

  Het blijft een indicatie. U bent afhankelijk van de andere woningzoekenden die ook op de woning reageren. Sommige woningen zijn populairder. Kijk daarom ook naar het aantal reacties en de top 5 kandidaten.

 • Spelregels

  De spelregels zorgen ervoor dat het voor de woningzoekenden en gemeenten duidelijk is hoe de woonruimteverdeling werkt en welke regels er gelden. De spelregels zijn besproken met de negen gemeenten en de huurdersorganisaties. Na vaststelling van de spelregelnotitie in het bestuur van SVH zijn deze afspraken bindend voor de deelnemers aan Woonnet-Haaglanden.

  Klik hier voor de verkorte versie Spelregels Woonnet-Haaglanden,

  klik hier voor de volledige versie Spelregels Woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden

 • Starter

  Een starter is een woningzoekende die geen zelfstandige woonruimte achterlaat of in zelfstandige woning woont met een tijdelijk huurcontract of campuscontract.

  Dus een starter:
  - woont bij zijn/haar ouders thuis
  - woont bij iemand in
  - woont op kamers
  - woont in een onzelfstandige wooneenheid (zonder eigen voordeur of eigen voorzieningen)
  - heeft een tijdelijk huurcontract (op basis van de leegstandswet) of campuscontract
  - is dakloos
  - woont in het buitenland

  Als u als starter een woning met een tijdelijk huurcontract of campuscontract accepteert, hoeft u alleen uw adres aan te passen. U behoudt uw inschrijfduur.

  Een starter is niet altijd alleenstaand. Als u bijvoorbeeld met uw kinderen ergens inwoont, bent u ook starter.

 • Stookkosten

  Dit zijn kosten voor verwarming van de woning. Woningcorporaties brengen voor sommige woongebouwen per maand een voorschot op de stookkosten van de woning in rekening. Dat betekent dat u vooraf een rekening krijgt voor verwarming van uw woning en dat u achteraf de verrekening krijgt voor het daadwerkelijke verbruik.

 • Studiefinanciering

  Als er geen inkomsten zijn uit werkzaamheden dient u bij inkomen te kiezen voor 'geen inkomen'. U dient altijd een inkomensverklaring op te vragen bij de Belastingdienst. Als u een studiefinanciering krijgt moet er een uitdraai van DUO overhandigd worden bij een aanbieding.

 • Subsidiabele huurprijs

  De subsidiabele huur is de huur die meetelt voor de huurtoeslag. Dit is de kale huurprijs plus een aantal servicekosten.

T

 • Toegankelijkheid woningen

  Voor ouderen en fysiek beperkten is niet iedere woning geschikt. Daarom hanteren de Haaglandse woningcorporaties een classificatiesysteem voor de toegankelijkheid van woningen. Met duidelijke pictogrammen (afbeeldingen) staat aangegeven of een aangeboden woning geschikt is voor bijvoorbeeld een rollator of rolstoel. In de speciale brochure en bij de woningcorporaties vindt u alle informatie hierover.

 • Tweepersoonshuishouden

  Dit is een gezin zonder kinderen bestaande uit twee personen die voor langere tijd een gezamenlijke huishouding (gaan) voeren. Bijvoorbeeld: twee gehuwden.

U

 • Uitgeschreven

  Wanneer u bent uitgeschreven omdat er voor de verlenging niet is betaald kunt u binnen 3 maanden na uitschrijving alsnog inloggen met uw inloggegevens om de betaling te voldoen. Als het bedrag is gestort op onze rekening kunt u weer reageren.

 • Uitnodiging

  Als u geselecteerd wordt voor een woning waarop u heeft gereageerd, krijgt u op Mijn Woonnet automatisch bericht.

  Loting
  Heeft u gereageerd op een woning uit het dagelijkse aanbod (Loting) dan krijgt u van Mijn Woonnet automatisch een aanbieding. Soms wordt deze per e-mail of telefonisch bevestigd. 

  Aanbodmodel
  Heeft u gereageerd op een woning uit het Aanbodmodel dan krijgt u via Mijn Woonnet een aanbieding. Deze wordt soms ook per brief, e-mail of telefonisch bevestigd. 

  Maximaal twee woningaanbiedingen tegelijk
  U kunt maximaal twee woningaanbiedingen tegelijkertijd krijgen. Bent u dus niet meer geïnteresseerd in een woning waarvoor u een aanbieding krijgt, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten via Mijn Woonnet, Aangeboden of rechtstreeks aan de corporatie.

 • Urgentie

  Zie uitleg bij Voorrangsverklaring.

V

 • Verantwoording

  Bij de verantwoording wordt per verhuurde woning vermeld aan welke kandidaat de woning uiteindelijk is toegewezen. Bij de verhuurde woningen staat de inschrijfduur van de kandidaat die de woning heeft geaccepteerd of dat de woning is toegewezen op basis van voorrang via lokale voorrang/beleidsruimte of via een voorrangsverklaring. U kunt uw inschrijfduur vergelijken met die van de kandidaat die de woning heeft geaccepteerd. Zo kunt u inschatten wat uw kansen zijn op een dergelijke woning.

 • Verhuizen

  Als u staat ingeschreven en u verhuist naar een zelfstandige huurwoning van een woningcorporatie dan wordt u automatisch uitgeschreven. Verhuist u naar een zelfstandige koopwoning of een andere huurwoning (bv van een particuliere verhuurder ) dan moet u uw adres en de vestigingsdatum wijzigen bij uw inschrijfgegevens. Dit kan via  'mijn woonnet' en het tabblad 'persoonlijke gegevens'. Uw inschrijfduur wordt dan automatisch aangepast. Doet u dit niet, dan worden de gegevens tijdens het intakegesprek bij de woningcorporatie alsnog gecontroleerd en aangepast en wordt de woning niet aan u aangeboden.
  Lukt het u niet de gegevens aan te passen of heeft u vragen, neem dan contact op met één van de woningcorporaties (adressen en telefoonnummers vindt u bij 'contacten').

 • Verlenging betalen

  U dient jaarlijks € 12,50 te betalen voor de verlenging van uw inschrijving. U krijgt van tevoren een herinnering via de mail of per brief. 

  Als u de jaarlijkse verlenging niet betaalt wordt u uitgeschreven en bent u de opgebouwde inschrijfduur kwijt.

  Wanneer u bent uitgeschreven omdat er voor de verlenging niet is betaald kunt u binnen 3 maanden na uitschrijving alsnog inloggen met uw inloggegevens om de betaling te voldoen. Als het bedrag is gestort op onze rekening kunt u weer reageren.

 • Vestigingsdatum

  Bij een doorstromer (door echtscheiding) is de vestigingsdatum van het huidige adres verplicht. De vestigingsdatum is de datum van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (BRP). De inschrijfduur wijzigt bij een verhuizing naar een koopwoning, een zelfstandige particuliere huurwoning of een woning van een niet aangesloten woningcorporatie. De woningzoekende blijft dan wel ingeschreven staan, maar de inschrijfdatum wordt gelijkgesteld aan de nieuwe vestigingsdatum. De woningzoekende begint dan opnieuw met het opbouwen van inschrijfduur.

 • Voorrangsverklaring

  Als u in een levensbedreigende situatie verkeert en niet snel genoeg een woning krijgt toegewezen, dan kunt u nagaan of het zin heeft een voorrangsverklaring aan te vragen. Het aanvragen van een voorrangsverklaring kan in Delft (m.u.v. Duwo), Den Haag, Westland, Wassenaar en Zoetermeer bij de woningcorporaties en in Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland bij de gemeente. Let op: U kunt uw aanvraag niet bij Woonnet Haaglanden doen.
  In sommige gemeenten moet u betalen voor het aanvragen van een voorrangsverklaring. Deze kosten zijn leges die door het gemeentebestuur in rekening worden gebracht.

  Voor de gemeente Den Haag kunt u hier klikken om het voorrangsformulier in te vullen.
  Voor de gemeente Zoetermeer klikt u hier voor informatie.

  Zoekprofiel
  Heeft u een voorrangsverklaring gekregen, dan moet u (nog steeds) zelf reageren op het woningaanbod. U heeft slechts voorrang voor een beperkt aantal woningtypen en u moet ook aan de voorwaarden voldoen die in de advertentie gesteld worden aan uw huishoudgrootte en inkomen. In de brief over uw voorrangsverklaring staat uw zoekprofiel. Hierin staan de woningtypen waarvoor u voorrang krijgt duidelijk vermeld. Ook staat er in of er nog andere bijzondere voorwaarden gelden.

  Voorrang is beperkt geldig
  De voorrangsverklaring is geldig in heel Haaglanden en u wordt ook geacht in heel Haaglanden te zoeken. De voorrangsverklaring heeft een beperkte geldigheidsduur (meestal 3 maanden). U kunt dus een beperkte tijd met voorrang op woningen reageren. Is er in de zoekperiode geen aanbod geweest dat binnen uw zoekprofiel past, dan kan de voorrangsverklaring eventueel worden verlengd. Maar heeft u onvoldoende gereageerd op woningen of blijft u de woningen weigeren die binnen uw zoekprofiel passen, dan wordt uw voorrangsverklaring niet verlengd.

W

 • Wachtwoord

  Als u zich inschrijft moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invullen. 

  Bij het inloggen wordt uw gebruikersnaam en uw wachtwoord gevraagd. Mocht u het wachtwoord of de gebruikersnaam zijn vergeten, dan kunt u dit aanmelden onder de button Inloggen. U ontvangt dan per e-mail uw gebruikersnaam en een link om je wachtwoord opnieuw op te voeren. Houd uw wachtwoord en gebruikersnaam voor u zelf.

 • Woning voor jongeren

  Dit is een woning bestemd voor jongeren tot 23 jaar of tot 27 jaar.

 • Woning voor mensen van 55 jaar en ouder

  Het gaat hier om een zelfstandige, gelijkvloerse woning die zonder treden bereikbaar is. Hierdoor kunnen ook mensen die beperkingen krijgen langer zelfstandig blijven wonen. De woning ligt meestal in een complex waarin alleen mensen van 55 jaar en ouder wonen.

 • Woonlasten(advies)

  De website Woonnet Haaglanden toont bij vrijwel elke woning de woonlasten. Dit is de som van de totale huurprijs plus de energielasten (elektriciteit/water/gas), minus eventueel de huurtoeslag. Op basis van deze woonlasten en de kenmerken van het huishouden wordt er een persoonlijk advies getoond op de website.

  Dit advies wordt gegeven op basis van uitgavencijfers van het Nibud, die passen bij de situatie van de woningzoekende. Het advies wordt gegeven op basis van de bij ons beschikbare gegevens. Maak daarom altijd uw eigen inschatting of u de woonlasten kunt betalen.

  De woonlasten worden berekend op basis van de gegevens die we van u hebben gekregen. Er is geen  rekening gehouden met spaargeld of leningen. Ook houden we geen rekening met veranderingen in uw inkomen of huishouden.  Daarnaast zijn energielasten altijd afhankelijk van uw eigen stook- en leefgedrag. De getoonde energielasten zijn berekend op basis van een gemiddeld huishouden, dat woont in de  betreffende woning. U moet daarom ook altijd uw eigen inschatting maken of u deze woonlasten kunt betalen, nu en in de toekomst.

Z

 • Zoekopdracht

  Via 'mijn woonnet' kunt u een zoekopdracht plaatsen. Vervolgens geeft u aan waar u wilt wonen en welke woningen u interessant vindt. Nadat u dit heeft opgeslagen krijgt u direct te zien hoeveel woningen in de voorraad van de woningcorporaties voldoen aan uw zoekopdracht. Deze woningen worden niet op dit moment geadverteerd maar kunnen in de toekomst vrijkomen.

  Als u de zoekopdracht heeft opgeslagen, ontvangt u automatisch een e-mailbericht wanneer er woningen aangeboden worden die aan uw wensen voldoen. Let op: Lotingwoningen en Direct te huur woningen worden meestal maar 1 dag geadverteerd.

 • Zoekprofiel

  Dit is het profiel voor de voorrangsverklaring. Hierin staan de woningtypen waarvoor u voorrang krijgt en eventuele andere bijzondere voorwaarden.

 • Zwangerschap

  Indien een woningzoekende tenminste vier maanden zwanger is, mag dit bij de inschrijving worden aangegeven door een kind toe te voegen. Het is voldoende om het geslacht op te geven (indien niet bekend, kan dit voorlopig op man of vrouw worden gezet) en als geboortedatum voorlopig de uitgerekende datum. Na het verstrijken van de uitgerekende datum c.q. de geboorte van het kind dient de woningzoekende zelf deze gegevens aan te passen. Als de woningzoekende tijdens de zwangerschap een woning krijgt aangeboden, vraagt de corporatiemedewerker om een zwangerschapverklaring als bewijs.