Een klacht. Wat nu?

De woningcorporaties en Woonnet Haaglanden doen hun best om voor u als woningzoekende het zoeken en vinden van een woning zo goed en makkelijk te laten verlopen. Maar toch kan het gebeuren dat u vindt dat er een fout gemaakt is en dat u daardoor benadeeld bent. U kunt dan een klacht indienen.

Hieronder leest u hoe u een klacht indient en wat er daarna met uw klacht gebeurt.

De eerste stap

Een klacht over de woonruimteverdeling moet u altijd eerst voorleggen aan de corporatie in de gemeente waar u de woning wilt huren of -als het gaat om Woonnet-zaken- bij Woonnet-Haaglanden. De corporatie of Woonnet-Haaglanden zal dan proberen om uw klacht op te lossen. Daar is een termijn van zes weken voor. Lukt het niet om in zes weken een oplossing te vinden, of om daar goede afspraken met u over te maken over te maken, dan wordt uw klacht in behandeling genomen door de

Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden

Deze commissie werkt onafhankelijk van de woningcorporaties en van Woonnet Haaglanden. De commissie beoordeelt of de woningcorporaties en Woonnet-Haaglanden op de juiste manier omgaan met de woonruimteverdeling. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het weigeren voor een woning­aanbieding
(terwijl u vindt dat u daar wel recht op heeft), een sanctie die wordt opgelegd of het uitschrijven van u als woningzoekende.

De leden van de commissie zijn deskundig op het gebied van woonruimteverdeling en huurrecht. Zij zijn geen van allen werkzaam bij een woningcorporatie of een gemeente in deze regio. De uitspraken van de Regionale Klachtencommissie zijn bindend voor de woningcorporaties en voor Woonnet-Haaglanden. De spelregels voor de commissie zijn vastgelegd in een reglement.

Hoe werkt het?
U kunt een klacht indienen door het invullen van dit aanmeldformulier voor klachten. Deze kunt u sturen naar het mailadres dat op het formulier staat vermeld.
Als u geen toegang hebt tot internet of om een andere reden uw klacht liever op papier indient, dan kunt u een brief sturen naar: 

Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden
Postbus 570
2
600 AN  Delft

Na ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging van het secretariaat. Daarin staat wat de Regionale Klachtencommissie gaat doen en hoe lang de afhandeling van uw klacht ongeveer gaat duren.